Ples 2004

 

„Šestý tradiční ples důchodců“

 konaný 6.2.2004 v 15 hod. v Kulturním domě Hlavnice

 

Vstupné 30,- Kč, hudba: Duo sestry z Jamnice., do tomboly přispěli důchodci a sponzoři celkem 193 cenami.

            Plesu se zúčastnilo rekordní množství a to více jak 230 důchodců z Hlavnice, Bratříkovic i ze širokého okolí. Tak velikou účast jsme ani nečekali. Již v půl třetí bylo plně obsazeno 16 řad stolů v sále a pro další přicházející účastníky musely být ještě připraveny i stoly v přisálí. Scházely taky i vstupenky. Nakonec se všechno podařilo ke spokojenosti účastníků vyřešit. K dobré účasti důchodců jistě přispělo i téměř jarní počasí.

            Hned u vchodu do Kulturního domu byli účastníci přivítání paní Božkou Stonišovou a panem Václavem Káňou chlebem, solí a štamprlí vodky.

            Ples zahájil v 15 hod. Ing Jiří Pecháček, který přivítal všechny přítomné a poděkoval za dary do bohaté tomboly a oznámil, že kolem 16 hodiny čekáme překvapení. Skutečně v 16 hod. začalo vystoupení 10 mažoretek – důchodkyň. Vystoupení s důchodkyněmi nacvičila Mgr. Dana Kaliková. Důchodkyně si samy připravily slušivé uniformy. Ušila je Vlasta Zemková. Zdařilé vystoupení bylo provázeno velikým potleskem přítomných. Mažoretky ve složení Mgr. Kaliková Dana, Marie Zítková, Vlasta Zemková, Jindřiška Vaclavíková, Danuše Pavelková, Krista Čechová, Julie Káňová, Marie Dzimbaníková, Marie Kejdová a Božka Lišková.

Video https://youtu.be/qIX1Qbaf7Ms

Důchodkyně již ve čtvrtek napekly z 15 kg mouky 1050 koláčů. Koláče se

prodávaly v balení po šesti kusech za třicet korun. O koláče byl obrovský zájem, 400 kusů se prodalo již ve čtvrtek a zbytek se prodal ještě před začátkem plesu, takže na účastníky plesu koláče ani nezbyly. Na pečení koláčů se spotřebovalo mimo jiné i 15 kg posýpky a nádivka trojího druhu. Na nádivku se spotřebovalo 6 kg tvarohu, 4 kg máku a 5 kg povidel. Dále se spotřebovalo 100 vajec.

 Na plese se prodalo mimo jiné 80 l vína z toho 32 l bílého a 48 l červeného. Víno se prodávalo 80,- Kč za litr. K jídlu se prodával guláš a klobásy. Prodalo se všech 42 litrů guláše, porce za 40,- Kč včetně chleba. Rovněž se prodalo všech 5 Kg Ostravských klobás, porce za 25,- Kč.

            Losování tomboly bylo v19.30 hod a proběhlo poměrně velmi rychle. Los se prodával za 5,- Kč.                                                

Celkově je možno hodnotit, že letošní ples byl mimořádně dobře navštíven a po všech stránkách se vydařil. K dobré náladě a k dobré zábavě jistě značnou měrou přispěla i hudba sester Kokoškových z Jamnice, která hrála k tanci i k poslechu od dechovky po nejmodernější skladby

            Hlavní zásluhu na dobrém zajištění plesu však má mimořádné úsilí a obětavá práce hlavnických i bratříkovských důchodkyň v čele s paní Marií Zítkovou a dalšími důchodkyněmi Na jejich bedrech ležela veškerá tíha přípravy i organizace plesu a patří jim za to poděkování všech ostatních členů Klubu důchodců v Hlavnici a Bratříkovicích.

Závěrem je možno konstatovat, že letošní ples se opět vydařil.

FOTO  hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Ples_duchodci_2004

 

Zapsal: Ing. Salibor František