Informace o nás

 

Klub důchodců Hlavnice

Klub důchodců v Hlavnici byl založen v prosinci 1991. Hlavním protagonistou byla Jana Kotalová, tehdy předsedkyně kulturního výboru obecního zastupitelstva. Žena, která dříve vedla Svaz žen, divadelní soubor, která dokázala podnítit mladé lidi v obci k tomu, že dokázali aktivně využít svého volného času. 

Vznik Klubu důchodců v té době také podporovala politická Strana za životní jistoty pod vedením Jaroslava Šolce a její členové se také stali prvními členy nově vzniklého Klubu důchodců. V roce 1992 vznikla další, v tomto případě již oficiálně registrovaná organizace - Svaz důchodců. Do jejího čela se tehdy postavila Marie Zítková, hospodářkou se stala Marie Žáčková a jednatelem Jaroslav Šolc. Všichni členové Svazu důchodců byli rovněž členy Klubu důchodců. Členové Klubu důchodců se začali scházet pravidelně jednou v měsíci. Organizaci koordinovala Jana Kotalová z pozice své funkce v obecním zastupitelstvu.

V roce 1995 došlo k dohodě mezi obcemi Hlavnice a Bratříkovice (sousední obec s počtem obyvatel 300) o tom, že bratříkovičtí důchodci se stanou členy Klubu důchodců obce Hlavnice. 

V roce 2006 došlo k novým volbám, ze kterých vzešel výbor ve složení – Vlasta Zemková – předsedkyně, Marie Žáčková – hospodářka, Marie Zítková, Jindřiška Václavíková   a Anna Lišková – členky, Marie Kejdová – místopředsedkyně a zástupkyně v Okresním výboru. Tyto ženy pracují dosud v těchto funkcích.

Dnes se klub důchodců schází pravidelně každý měsíc a pořádá pro své členy spoustu akcí. Pravidelně koncem ledna pořádá ples, který bývá vždy velmi navštěvován. Na jaře se účastní pálení čarodějnic a smažení vajec. V letních měsících organizují pro své členy různé zájezdy. Na podzim organizuje týdení pobyt v lázních. V prosinci společně slaví předvánoční čas různými akcemi.

V roce 2000 na druhém plese klubu důchodců zatančili poprvé své předtančení někteří důchodci pod vedením Ing. Františka Salibora. V roce 2003 k těmto tanečníkům přibyla Mgr. Dana Kaliková, která tento soubor nejen tanečně podpořila, ale také převzala jeho nacvičování. Přijali název "ČUPRSOUBOR", který se dnes nazývá "ČUPR HOLKY a ČUPR KLUCI z HLAVNICE". Na všechna vystoupení připravuje kroje paní Vlasta Zemková.