Ples 2012

14. tradiční ples důchodců

Pořadatelem plesu byl Svaz důchodců v Hlavnici

Tentokrát se ples konal v pátek 27. ledna 2012 v 15 hodin. Mnozí z návštěvníků ocenili autobusové spojení. Jelikož nebyly pololetní prázdniny, přijeli lidé chvíli před začátkem plesu. Vstupné bylo 50,- Kč. K tanci a poslechu hrála nová hudba, která vyvolala velký obdiv, ale zároveň někteří litovali, že nehrálo DUO Sestry.

U vchodu byli příchozí návštěvníci vítání tradičně chlebem a soli a štamprlí vodky.  Toto vítání prováděla paní Hedvika Kavanová s Janem Rychtou. V šatně pracovaly Lenka a Natálie Matýskové.U vstupného jste potkali dvě Marie - Zítková a Žáčková. Plesu se celkem zúčastnilo okolo 250 návštěvníků z Hlavnice i z okolí.

Ples zahájila paní Kotalová Jana, která přivítala přítomné a seznámila je s možnosti pohoštění a s dalším programem. Přivítala delegace z Chlebičova, Velkých Heraltic a Úvalna.

Již ve čtvrtek napekly důchodkyně 2.000 koláčů, které se prodávaly v balíčku po 6 kusech za 50,- Kč. Jako v jiných létech s prodejem jídel i nápojů pomáhalo asi 8 mladých žen a 2 muži z Hlavnice. K jídlu se podával guláš za 50,- Kč, smažený řízek s chlebem za 50,- Kč a klobása za 30,- Kč. Guláš, který vařily Mařenka Kaliková, Vlasta Zemková a Jindra Václavíková, sklízel samou chválu od návštěvníků. Někteří se přiznali, že si zašli na přídavek.

Tak jako na minulých plesech připravili i na letošním plese hodnotnou kulturní vložku spočívající dvou tanečních vystoupení našich důchodců. Obě vystoupení vymyslela a nacvičila Mgr. Dana Kaliková a oblečení tanečníkům zhotovila paní Vlasta Zemková.

První taneční vystoupení se uskutečnilo v 16.30 hodin ve Španělském rytmu. Tento tanec si tanečníci pracovně nazvali CARMEN a TOREADOŘI.

Ve španělském rytmu video ukázka https://youtu.be/8v9Pi9Go4PU

Taneční vystoupení provedlo 13 párů tanečníků v španělském oblečení. Ženy měly černé sukně, červenou halenu, v rukou červené vějíře a čelenku s perem ve vlasech. Muži měli černé kalhoty a nádherné zlatou košili s černou sametkou.

 

Taneční vystoupení provedly tyto páry tanečníků:

 Mgr. Dana Kaliková a Petr Ondráček, Antonie Matýsková a Milan Matýsek, Dana a Jarek Pavelekovi, Jana a Jan Ondráčkovi, Ludmila Matýsková a Jana Kotalová, Jan Kavan a Marie Kejdová, Josef a Drahomíra Jaroňovi, Jindra a František Václavíkovi, Anna Lišková a Vlasta Zemková, Miroslav Vybíral a Hana Rozmanitová, Jiřina a Stanislav Rychtovi, Květa Rychtová a Jenda Dohnal, a manželé Pavel a Dagmar Dobrušovi z Opavy.

Zástupkyně delegace z Velkých Heraltic předala tanečníkům perníkové prasátko pro štěstí.

 

Druhé taneční vystoupení se uskutečnilo v 18 hodin ve stylu 60 let, kdy se tančil charleston. Vnučky (Dáša, Jiřina, Tonička a Dana) prosily babičku(Janu), aby je naučila charleston. Když se naučily prvním krůčkům, přitancovali jejich partneři Pavel, Stáňa, Milan a Mirek. Babičce se jejich tancování nelíbí a pozve si dědu (Jonyho), aby se svými tanečnicemi (Lidka, Hanka, Dana a Jindra) zatančili letkis. Vnučkám se jejich letkis nelíbí a zatančí jej v rychlejším rytmu. Babičku s dědou to nebaví a za zpěvu TO VÁM JE TEDA MLÁDEŽ odcházejí.

youtu.be/4h-uMFUIq_I

Obě taneční vystoupení sklidily zaslouženě veliký potlesk účastníků plesu a staly se zlatým hřebem tohoto dnešního plesu. Je nutno velmi vysoce ocenit již tu skutečnost že se v naší poměrně malé obci najde stále dost lidí převážně důchodců, kteří jsou schopni se pravidelně scházet a pod vedením Dany Kalikové nacvičit poměrně náročné taneční vystoupení.

               Tradičně se i na plese losovala bohatá tombola, do které přispěli téměř všichni účastníci. Los se prodával za pět korun a losování proběhlo poměrně rychle ve 20 hodin

          Celkově je možno hodnotit i tento čtrnáctý ples důchodců jako velmi zdařilý. Ples důchodců se stává významnou kulturní tradici a přispívá k dobré prezentaci práce a vysoké aktivity našich hlavnických a bratříkovských důchodců

Na úspěšném průběhu a organizaci plesu se podílely hlavně naše důchodkyně pod vedením Vlasty Zemkové. Velký dík ale patří všem, kteří se na přípravě a organizaci tohoto plesu jakýmkoli způsobem podíleli.