Naše akce

Chystáme zábavný program na schůzích.

 

Pomáháme na obecních akcích,

Chodíme na brigády.

 

 

 

Připravujeme různá vystoupení.