7. tradiční ples důchodců – 2005

 

Se konal 21.1.2005 v KD Hlavnice. Začátek 15 hod, vstupné 30 Kč, k poslechu a k tanci hrála hudba Duo sestry z Jamnice (sestry Kokoškovy)

            Příprava plesu se začala již na Klubu důchodců 17.12.2004, na kterém byly rozděleny úkoly.

            Na letošní ples ušila Vlasta Zemková pro předtančení kroje. Pro muže namalovala Jana Kotalová košile, ženám ušila Vlasta Zemková halenky, vesty se šněrováním, sukně a zástěry. Ze situace, že budeme tančit v krojích, jsme vycházeli s choreografkou Danou Kalikovou při výběru hudby pro předtančení. Nakonec jsme se rozhodli pro lidové písně z Opavska z CD Slezská kapela a to pro valčík – „Pod tym našim oknem a pro polku – „žežulenko kaj si byla“.

FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Ples_duchodci_2005

Video https://youtu.be/0z-z0pXn-lU

 

            V pondělí 18.1. jsme se sešli v 18 hodin k prvnímu nácviku. Celkem se dostavilo 10 párů tanečníku a Dana vymyslela následující předtančení:

            Taneční dvojice vyšly z přísálí a středem parketu válčíkovým krokem postupovaly k jevišti tam se dvojice rozdělily liché šly doprava, sudé doleva a pokračovali jsme po obvodu zpátky k východu. Tam první dvojice vytvořila bránu a ostatní dvojice ji podtančiy a pokračovaly valčíkovým krokem k jevišti. V tom okamžiku skončila melodie valčíku. Dvojice se postavily čelem k sobě a uchopily se za ruce. Na melodií polky pak polkovým krokem pokračovaly liché dvojice doprava a sudé doleva a pokračovaly zpátky ažna opačnou stranu sálu. Tam se dvojice otevřely a tančily tři takty na místě čelem k obecenstvu, pak dvojice pokračovaly polkovým krokem a vytvořily uprostřed sálu kruh.Pak šly ženy tanečním krokem dovnitř kruhu, muži zůstali stát na místě a tleskali jim do taktu.Pak šly ženy zpátky a dovnitř šli muži. Uprostřed se obratili a šli zpátky a obtančili

partnerky.Pak se ženy asi třikrát otočily držíce se vtyčené pravé ruky partnera. Pak se muži otočili a tančili po obvodu kruhu ve směru hodinových ručiček - na opačnou stranu než tančily ženy. Po obtančení celého kruhu uchopili partnerky a tančili polku na místě. Potom se pustili a znovu šly ženy a za nimi muži po obvodu kruhu až do doby kdy skončila hudba. Pak se postavily dvojice proti sobě a vzájemně se uklonily.

            Další nácvik se konal ve středu 19.1. v 18 hod. Nácvik proběhl hladce.

            V pátek 21.1.2005 začal v 15 hodin ples v KD Hlavnice. Pro návštěvníky plesu bylo letos přichystáno v sále 17 řad stolů a kromě toho byly připraveny i stoly v přísálí. Jak se ukázalo, návštěva byla velmi dobrá a všechna místa byla obsazena.Plesu se zúčastnilo 230 lidí z Hlavnice i okolí

            Při vstupu byli účastníci přivítání chlebem a solí a také štamprlí vodky. Vypilo se 4x0,7l vodky. Přivítání prováděli opět Václav Káňa a Božka Stonišová. Pro účastníky plesu bylo připraveno pohoštění a to koláče v balíčku po 6 kusech za 30,- Kč, asi 800 koláčů. 20 litrů guláše – 41 porcí, porce za 30,- Kč, 5kg klobás, asi 50 porcí, porce za 20,- Kč a pečená kuřecí stehna 50 ks, porce za 30,- Kč. Dále se vypilo 36litrů červeného vína a 21 l bílého a 5 sedmiček červeného a 5 sedmiček bílého vína. Dále se prodával alkohol, nealkoholické nápoje a káva.

Video https://youtu.be/uSGfGHFNLyQ

Ples zahájil v 15.20 hod Ing. Pecháček. V16 hodin bylo předtančení a v 18.30 bylo vystoupení důchodkyň se skladbou „Poupata.“

Obě vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem a měla veliký ohlas u účastníků plesu. V 19 hodin bylo vylosování tomboly. Do tomboly přispěli důchodci a také sponzoři celkem 210 cenami. Losování bylo dobře zorganizováno a proběhlo poměrně rychle

            Díky dobré přípravě a obětavé práce hlavně našich důchodkyň se letošní ples znovu po všech stránkách vydařil.

Zapsal: Ing. František Salibor

Ples 2005

TANCE

20.04.2005 00:00
  Uvedení vystoupení členů tanečního kroužku při Klubu důchodců z Hlavnice a z Bratříkovic 2005   Viděli jste vystoupení členů tanečního kroužku při Klubu důchodců Hlavnice. Taneční dvojice z Hlavnice a z Bratříkovic vám předvedly předtančení v „Hlavnických krojích“ na...