První ples důchodců se konal 5. února 1999 v 15 hod.

Tento ples důchodců okresu Opava organizoval kulturní dům Hlavnice - to znamená předsedkyně kulturního výboru obce Jana Kotalová a při jeho organizaci pomáhala za obec poslankyně Dagmar Gerdová. Na tento ples zajistil obecní úřad Dolní Životice svoz zájemců z D. Životic a Litultovic autobusem. Důchodci z V. Herlatic přijeli autem se starostkou obce. K tanci i poslechu hrál pan Miroslav Pavlíček - bez nároků na finanční odměnu - bratr Jany Kotalové.
Přítomno bylo kolem 80 účastníků. Ples byl pořádán poprvé jako zkouška, zda bude možné takovéto akce pořádat i v příštích letech. Ceny do tomboly přinesli nejen hlavničtí důchodci, ale všichni přítomní na plese. Protože ples organizoval kulturní výbor obce, výtěžek byl předán do pokladny obce, pouze výtěžek z prodeje losů přešel do pokladny klubu důchodců.        

                                                                                                             

Plesu se zúčastnila i delegace z okresního svazu důchodců, vedena panem Vondráčkem, zúčastnili se i manžele Maretovi. V přestávkách vykládal do mikrofonu vtipy pan Vaněk Václav z Litultovic a paní Marie Šolcová.