Ples 2002

 

Čtvrtý ples se konal již pod názvem „ tradiční ples důchodců“ dne 8.2. 2002 v 15 hodin.

Původně se měl konat již 11. ledna. V této době byla však veliká zima, některé silnice dokonce nebyly průjezdné a tak Klub důchodců ještě včas konání plesu odložil. Jak se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí.

Příprava na ples se konala již na posledním klubu důchodců v prosinci minulého roku. Byla tam provedena sbírka mezi důchodci na suroviny pro pečení koláčů a bylo domluveno, co se bude dělat a kdo co bude dělat.

Před plesem jsme měli dne 6. 2. nácvik předtančení, trvající asi jednu hodinu.

7. 2. odpoledne napekly důchodkyně v prostorách družstevní jídelny v zámku asi 1.000 koláčů a Marie Kaliková s Jindrou Václavíkovou a Vlastou Zemkovou uvařily asi 50 litrů guláše.

Samotný ples se velmi vydařil. Zúčastnilo se ho více jak 200 lidí nejen z Hlavnice, ale i z okolních vesnic. Vstupné bylo 30 Kč. Přítomní donesli do tomboly tentokrát již 200 výher. Na plese hrála tentokrát hudba Duo sestry z Jamnice ( paní Kokošková se sestrou.) Hrály velice dobře až do 23.30 hod. Ples zahájil v 15.20 hod pan Šolc Jaroslav . 

Předtančení provedlo tentokrát 11 tanečních párů a to na hudbu valčíku. Paní Pavelková Danuše zhotovila tentokrát pro účastníky předtančení velmi pěkné doplňky z červené látky s bílými puntíky. Pro muže motýlka a kapesníček, pro ženy šálu.

Video z plesu  https://www.youtube.com/watch?v=XboMjVHkDXo

Předtančení se nám povedlo a velice se líbilo. Předtančení provedli : manžele Pavelkovi, Zítkovi, Zemkovi, Dzimbaníkovi, Červení, Černí, Káňovi, Liškovi a dále Kotala Mirek a Žáčková Marie, Ing. Salibor František a Kejdová Marie a Dohnal Jan a Čechová Krista.

Předtančení bylo následovné: Taneční páry vyšly držíce se za ruce valčíkovým krokem z předsálí. Prošly středem až k jevišti, tam se rozdělily jeden pár vlevo, další pár vpravo prošly ke vchodu, tam se spojily do čtveřic a ve čtveřicích došly až k jevišti. Tam se znovu rozdělily a došly až ke dveřím a začaly tančit valčík a při tom utvořily kruh. Odtančily asi půl kola a pak se všichni chytli za ruce a valčíkovým krokem se ve spojeném kruhu pomalu otáčeli. Asi po 30 taktech se pustili, vzájemně se uklonili a šli pro další tanečníky do publika a tančila se polka.

FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Ples_2002

            Rovněž z tohoto plesu zhotovil pán Ing. Pecháček fotodokumentaci a paní Ing. Hamerská zhotovila videozáznam.

Ceny, za které se na plese prodávalo:    6 koláčů se prodávalo za 30 Kč, porce guláše za 35 Kč, Klobás za 15 Kč, litr vína za 70 Kč, los se prodával za 5 Kč. Oproti minulým plesům se na tomto plese prodalo daleko více vína a méně tvrdého alkoholu. Červeného vína se prodalo 6 beden tj. 72 litrů a bílého dvě bedny tj. 24 litrů Celkem téměř 100 litrů vína.