Ples 2017

Dne 27. ledna pořádal hlavnický klub důchodců svůj již devatenáctý ples. Od roku 2000 připravovali naši senioři taneční vystoupení pro zpestření plesů. Toto se dařilo rok roku lépe, což deklarují velmi pochvalné výroky hostů nejen na celý průběh plesu – obsluhu, občerstvení aj., ale také hlavně na výborná taneční vystoupení.

„Jak se žije v Mexiku“ – tak zněl název prvního vystoupení „ Čupr holek a kluků“, kteří ve složení 12-ti páru zatančili v nádherných kostýmech navržených a ušitých paní Vlastou Zemkovou různé taneční kreace vymyšlené Mgr. Danou Kalikovou.

Již několik let je druhé taneční vystoupení postavené na humoru a často pohádce. Letos velmi pěkně vyzněla pohádka „ O perníkové chaloupce“.

 

Ples navštívilo kolem 200 hostů. Mnoho z nich přineslo i cenu do tomboly. K tanci i poslechu hrálo Duo Müller – letos to spíše bylo Trio, ale hráli výborně.

Výbor klubu důchodců děkuje těm, kteří ještě nejsou v důchodcovském věku, a přesto již několik let se na pořádání plesu podílí::pp. Marcele  a Nikole Hendrychové za dobře obsluhovaný bar, pp. Naděždě Matějkové, Zdeňce Ochranové, Jiřině Macákové, Monice Králové a Romaně Ondráčkové za provoz bufetu, Pavlu Macákovi a Petru Hendrychovi za čep piva, p. Marii Kremzerové za napečení koláčů , Petře Jaroňové za výborné zákusky, p. Aleně Nezmarové za bezvadné minichlebíčky a Miroslavu Vybíralovi za fantastický guláš. Velké poděkování patří členům klubu důchodců, kteří se na celé přípravě a průběhu plesu podíleli. Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří se přispěli do krásné tomboly. Dne 26.ledna 2018 budeme pořádat již dvacátý důchodcovský ples.