Ples 2009

 

11. tradiční ples důchodců

 

Pořadatelem plesu byl Svaz důchodců v Hlavnici

            Ples se konal 30.1.2009 v 15 hodin v Kulturním domě v Hlavnici. Vstupné bylo 50,- Kč. K tanci a poslechu hrála oblíbená hudba Duo sestry z Jamnice.

            U vchodu byli příchozí návštěvníci vítání tradičně chlebem a soli a štamprlí vodky. Toto vítání prováděla paní Růženka Otýpkova s Václavem Káňou. Plesu se celkem zúčastnilo okolo 250 návštěvníků z Hlavnice i z okolí.

            Ples zahájila paní Kotalová Jana, která přivítala přítomné a seznámila je s možnosti pohoštění a s dalším programem. Pak vystoupila s básničkou zástupkyně delegace důchodců z Chlebičova se kterými udržují hlavničtí důchodci družební vztahy.

            V letošním roce došlo k takové úpravě, že se rozšířil počet míst v přísálí a to tím, že prodej alkoholických a nealkoholických nápojů byl přesunut do vstupní chodby KD. Stoly v sále byly plně obsazeny a v přísálí nebyly plně obsazeny pouze dva stoly. Letos byl taky na plese poprvé zřízen prodej čepovaného piva a to ve vstupní  chodbě hned vedle vstupu do kuchyňky. Půllitr piva stál 20,- Kč. Z jídel byl pro účastníky připraven guláš za 55,- Kč, smažený řízek s chlebem za 55,- Kč a klobása za 20,- Kč.

            Již ve čtvrtek napekly důchodkyně 1.800 koláčů, které se prodávaly v balíčku po 5   kusech za 40,- Kč. Jako v jiných létech s prodejem jídel i nápojů pomáhalo asi 10 mladých žen z Hlavnice.

            Tak jako na minulých plesech připravili i na letošním plese hodnotnou kulturní vložku spočívající dvou tanečních vystoupení našich důchodců. Obě vystoupení vymyslela a nacvičila Mgr. Dana Kaliková a oblečení tanečníkům zhotovila paní Vlasta Zemková.

            První taneční vystoupení se uskutečnilo v 16.30 hodin na melodie Uherských tanců.

VIDEO    https://youtu.be/jPXVNHZYYOk

Taneční vystoupení provedlo 12 párů tanečníků v cikánském oblečení. Ženy měly černé delší šaty lemované červenou barvou, včetně korálů a květiny ve vlasech. Muži měli černé kalhoty a bílou košili, Na hlavě měli pirátským způsobem uvázán červený šátek a kolem pasu měli červenou širokou stuhu. V uchu měli náušnici – kroužek.

Vystoupení proběhlo velmi dobře, jenom při odchodu ze sálu byli tanečníci trochu zaskočení záměnou hudby.

        FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Cikani_2009

   Taneční vystoupení provedly tyto páry tanečníků:

 Mgr. Dana Kaliková a Josef Jaroň, Antonie Matýsková a Milan Matýsek, Dana Pavelková a Jarek Pavelek, Lidka Matýsková a Pepík Matýsek, Julie Káňová a Václav Káňa, Božka Lišková a Zdenek Liška, Jindra Vaclavíková a František Václavík, Marie Žáčková a Jana Kotalová, Marie Kejdová a Vlasta Zemková. Jiřina Rychtová a Stanislav Rychta. Krista Čechová a Jenda Dohnal, a manželé Pavel a Dagmar Dobrušovi z Opavy

            Druhé taneční vystoupení se uskutečnilo v 19 hodin na motivy všeobecně známého filmu o Mrazíkovi a na melodie známých ruských písní jako je Kalinka atd.

FOTO:hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Mrazik_2009

+

VIDEO  https://youtu.be/ZrnpikJLDko

Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=gn0S_c7i_b4

Taneční vystoupení začalo příchodem dědy Mráze, který měl v ruce hůl – mrazilku, - představoval jej Jenda Dohnal za ním do sálu přiběhl hříbeček, který měl celé žluté oblečení, na hlavě měl velký klobouk ve tvaru hříbku a v ruce měl zvoneček. Hříbečka dokonale ztvárnila Lidka Matýsková, Za hříbečkem vběhla do sálu čarodějnice, která měla dlouhý nos, dlouhé vlasy , na hřbetě měla hrb a na něm kocoura a v ruce měla proutěnou metlu, Babu Jagu výborně ztvárnil Pepík Matýsek. Pak vtančil do sálu Ivánek ve starém ruském kroji, kterého úchvatným způsobem zatančil Milan Matýsek, který ve věku 52 let předvedl  při tanci mimořádný fyzický výkon.  Nástěnku velmi dobře ztvárnila Antonie Matýsková.

Marfušu vynikajícím a dokonalým způsobem zatančila a zahrála Jana Kotalová.

 Mimo tyto sólisty velmi impozantním způsobem zatančily na ruské melodie ženy oblečené do starých ruských krojů, včetně čelenek, zpod kterých vykukovaly copy vlasů v obsazení:

 

Tančily Mgr. Dana Kaliková, Dana Pavelková, Julka Káňová, Božka Lišková, Jindra Václavíková, Marie Žáčková, Marie Kejdová, Jiřina Rychtová, Krista Čechová a Dagmar Dobrušová z Opavy.

            Obě taneční vystoupení sklidily zaslouženě veliký potlesk účastníků plesu a staly se zlatým hřebem tohoto dnešního plesu. Je nutno velmi vysoce ocenit již tu skutečnost že se v naší poměrně malé obci najde stále dost lidí převážně důchodců, kteří jsou schopni se pravidelně scházet a pod vedením Dany Kalikové nacvičit poměrně náročné taneční vystoupení.

            Všechna doposud provedená taneční vystoupení byla výborná a zaslouží si obdiv přítomných. Zvláště je však nutno vysoce ocenit taneční vystoupení na motivy Mrazíku.

Jeho nápaditost, choreografie, kostýmy i provedení nemělo chybu a podle mého názoru patří k vůbec nejlepším tanečním vystoupením, které zatím taneční soubor našich důchodců předvedl.

            Tradičně se i  na plese losovala bohatá tombola, do které přispěli téměř všichni účastníci. Los se prodával za pět korun a losování proběhlo poměrně rychle ve 20 hodin

            Celkově je možno hodnotit i tento jedenáctý ples důchodců jako velmi zdařilý. Ples důchodců se stává významnou kulturní tradici a přispívá k dobré prezentaci práce a vysoké aktivity našich hlavnických a bratříkovských důchodců

Na úspěšném průběhu a organizaci plesu se podílely hlavně naše důchodkyně pod vedením Vlasty Zemkové. Velký dík ale patří všem, kteří se na přípravě a organizaci tohoto plesu jakýmkoli způsobem podíleli.