Ples 2007

 

Devátý ples důchodců,

který se konal se 9.2.2007 v 15 hodin

 

Pořadatelem plesu byl  Svaz důchodců v Hlavnici. Jinak i tento ples navázal na předcházející plesy.

Plesu předcházela jako v minulých létech důkladná příprava. Pod vedením nové předsedkyně paní Vlasty Zemkové, která vystřídala v této funkci paní Zítkovou Marii, která odstoupila ze zdravotních důvodů. Příprava plesu začala již na posledním klubu důchodců v prosinci 2006. Hlavní pozornost byla soustředěna na přípravu předtančení a na pečení koláčů.

Koláče pekly důchodkyně ve čtvrtek 8.2. na myslivecké chatě v hlavnici. Celkem upekly 1.800 koláčů, jejichž prodej byl zahájen až na plese tj. v 15 hodin.

Tak jako v minulých létech byli návštěvníci plesu při příchodu uvítání chlebem, solí a štamprli vodky. přivítání i letos prováděla dvojice paní Stonišová Božena a Václav Káňa.

Vstupenky v ceně 50 Kč za kus prodávali Zítko Josef a Žáček Jiří.

Dary do tomboly vybíraly Kejdová Marie a Václavíková Jindra. Účastnici věnovali do tomboly celkem 230 cen.

Na plese byl rovněž prodáván guláš a to porce za 40,- Kč a klobásy, jedna nožka za 20,- Kč. Dále byl prodej alkoholických i nealkoholických nápojů. Víno se prodávalo za 80,- Kč/ l

Při prodeji a obsluze významně pomohly i tentokrát důchodcům mladé hlavnické občanky.

Na plese velmi dobře hrála ke spokojenosti přítomných hudba Duo sestry z Jamnice

Své vystoupení zahájila hudba přesně v 15 hodin a to vyzváním všech přítomných ke zpěvu tří písní za jejich doprovodu. První písní byla známá „Veselá je dědina“. Po odeznění těchto písní se ihned začalo tančit.

            V 16 hodin začalo předtančení na hudbu Strausovy skladby „Na krásném modrém Dunaji“ které vymyslela a taky nacvičila Mgr. Kaliková Dana. Předtančení předvedlo 10 párů ve složení:

Mgr. Kaliková Dana Ing. Salibor František, Matýsková Antonie a Matýsek Milan, Žáčková Marie a Kotalová Jana, Káňová Julie a Václav, Matýsková Ludmila a Josef, Lišková Božena a Zdenek, Zemková Vlasta a Kejdová Marie, Václavíková Jindra a František, Pavelková Dana a Jaroslav, Čechová Krista a Dohnal Jan.

                        Ženy měly oblečeny modrou halenku a černou sukni a na krku modrou šálu. Muži měli bílou košili s krátkým rukávem s modrým motýlkem s dvěma modrými pentlemi a tmavé kalhoty. Halenky a ostatní doplňky ušila dle svého návrhu paní Vlasta Zemková.

FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Ples_duchodcu_2007

Video https://www.youtube.com/watch?v=yv22D6nHTcM

            Po značných potížích s technikou se podařilo nakonec nastartovat správnou skladbu a dvojice tanečníků ve zralém věku, nastoupily valčíkovým krokem středem parketu a pak se rozdělily do dvou řad. Načež provedly dva zhupy ve valčíkovém rytmu a čtyřmi kroky se otočily o 360° pak následovaly a si čtyři takty valčíku na místě načež následovalo otočení a vytvoření řady a dva kroky vpřed. Pak dva úkroky doprava a dva úkroky doleva. Pak obrat a to samé se opakovalo. Pak vytvoření kruhu uprostřed sálu. Ženy vytvořily vnitřní kruh a muži tančili ve valčíkovém rytmu na místě. Ženy obtočily kruh dokola a tří otočky zatančily se svým tanečníkem na místě. Pak ženy uchopily šály a obtančily postupně všechny na místě stojící tanečníky. Pak páry tancem valčíku vytvořily řadu a uchopením ruky souseda vytvořily střídavou řadu. Po zatančení dvou taktu se všichni tanečníci obrátili a opět dva takty zatančili. Pak následovalo obtočení dvojic kolem sebe a uchopení jako při mazurce, pak následovalo vytvoření tří kroužku po obtočení dva krajní kroužky vytvořily další kruh kolem středního kroužku a po několika taktech dvojice dotančila valčíkem ke dveřím.

            Předtančení se nám povedlo bez větších chyb, líbilo se divákům a bylo po zásluze oceněno potleskem přítomných.

V 18 hodin následoval další taneční program převážně žen, který jsem nazval „Tanec Hlavnického harému“, nebo taky „krása pod závojem“

Tento tanec na orientální  harémovou hudbu vymyslela a nacvičila opět Mgr. Kaliková Dana. Kroje pro tuto skladbu opět ušila paní Zemková Vlasta.Paša měl na hlavě turban a byl zahalen do zlatého pláště. Rovněž eunuch byl zahalen do orientálního obleku. Ženy s loučemi měly žluté oblečení s červenými vestami. Harémové tanečnice byly zcela /od hlavy k patě/ zahaleny v průsvitných a lesklých různobarevných burkách.

                        Původně to měl být pouze tanec pěti harémových tanečnic. Ale nakonec byl tento tanec obohacen i o příchod tureckého paše, ovívaného eunuchem a s doprovodem žen nesoucích hořící louče.

           Paša v doprovodu služebnictva a tanečnic prošel středem sálu a usadil se na trůn pod jevištěm. Na připravený kobereček služebnictvo před něj postavilo různé dary. Ženy s rozžatými loučemi udělaly za pašou půlkruh. Načež tanečnice předvedly na orientální hudbu orientální tance. 

                        Tureckého pašu dokonale a vznešeně ztvárnil Jan Dohnal, eunucha bezchybně zahrál Milan Matýsek. Harém dokonale zatančil orientální tance  ve složení: Mgr. Kaliková Dana, Pavelková Dana, Matýsková Antonie, Matýsková Ludmila a Vaclavíková Jindra. Ženy s loučemi tančily ve složení:  Zemková Vlasta, Káňová Julie, Kejdová Marie, Žáčková Marie, Kotalová Jana, Čechová Krista a Lišková Božena-

Video z generální zkoušky https://www.youtube.com/watch?v=EVQzC02_ifA

            Toto vystoupení se setkalo s velmi bouřlivým ohlasem publika, značnou měrou přispělo k dobré náladě účastníků plesu a vkusným způsobem representovalo umění členek a členů hlavnického klubu důchodců.

           

Celkově je možno hodnotit i tento ples jako velmi úspěšný. Zúčastnilo se jej mnoho důchodců nejen z hlavnice a z Bratříkovi, ale i z dalších okolních obcí. I přes chřipkovou epidemii byla velmi dobrá návštěva. Dobré náladě přispěla hlavně dobrá hudba. Veliký podíl na dobré zábavě měl i předvedený taneční program v obou vystoupeních. Po celé odpoledne i večer se tak vytvořila na plese veselá a přátelská atmosféra.

            Závěrem je nutno poděkovat všem, organizátorům, a hlavně organizátorkám, které svou obětavosti rozhodující mírou přispěly ke zdárnému průběhu již devátého plesu důchodců.

 

 

Podle svých dojmů a vzpomínek zapsal Ing. Salibor František

Fotogalerie: Ples 2007