Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva klubu důchodců 2014

Obsah:

1/ Ples

2/ Klubová činnost

3/ Zájezdy

4/ Různé

Příloha:  Čupr kluci a holky

 

ad 1/ Ples

Po dvanácté hodině v poledne dne 7. února 2014 se začali scházet první účastníci 16. plesu důchodců v kulturním domě v Hlavnici. V 15 hodin zahájila Jana Kotalová ples, již tradičně svými verši.

Sál byl z větší části zaplněn a stále přicházeli další hosté. K tanci i poslechu hrála skupina DUO Müller z Hradce nad Moravicí. První vystoupení „Čupr holek a kluků“ nazvala Mgr. Dana Kaliková přiléhavě „ Diblíci ve žlutém“ a 12 páru předvádělo na operetní melodie J. Strause nádherné kreace. Sálem bouřil potlesk a naše taneční páry spokojeně odcházely. Plesu se zúčastnilo 190 účastníků, 10 zajišťovalo obsluhu – tradičně v bufetu, prodej koláčů a piva. Nálada v sále byla výborná a v 18,00 hodin se chystalo druhé vystoupení. Toto je vždy zaměřeno zábavně a letos se opravdu povedlo. Za zvuku znělky večerníčku přijíždí Lidka Matýsková jako Večerníček a zahajuje taneční vstup nazvaný „ Pojďte s námi za pohádkou“. Jak je již zvykem, Jana Kotalová slovem a všichni účastníci plesu potleskem poděkovali paní Vlastě Zemkové – za ušití všech kostýmů – jak tanečních tak pohádkových, a Mgr. Daně Kalikové za trpělivost, píli při nácviku a za nádherné pojetí obou vystoupení. Ples měl velmi dobrou atmosféru, všichni se bavili. Tombolu / cca 150cen/  vytvořily dary přítomných i několika sponzorů, kterým bylo poděkováno. I když ples oficiálně končí ve 23 hodin, poslední účastníci odcházeli v 01 hodinu po půlnoci.

 

ad 2/ Kluby důchodců v roce 2014

7. března

 byl klub zaměřen na oslavu svátku Mezinárodního dne žen, jak již máme několik let ve zvyku. Tento slavnostní klub se koná vždy v sále kulturního domu. Na březnový klub jsou pozváni všichni důchodci, členové souboru Čupr holky a kluci, kteří ještě nejsou důchodci, či k nám do souboru dojíždějí z Opavy. Také nikdy nesměli chybět ti, kteří zajišťovali celý průběh našeho plesu. Letos již naši podnikatelé cimbálovku nezajistili, ale nám to skoro nevadilo. K poslechu i tanci zahrál Petr Hendrych. Protože předsedkyně Vlasta ztratila někde hlas, celou dobu podávala informace aj. Jana Kotalová, která má hlas jako zvon. Na občerstvení jsme měli pečená kuřecí stehna s chlebem a okurkem. Pak následovala káva a sladká kapsa. Oslavenci narozenin za měsíce leden, únor a březen přinesli tolik různého pití, že jsme pak všichni měli opravdu výbornou náladu. O programové zpestření se zasloužili naši 4 muži – vystoupení předvedli ve stylu mexické hudby. Pohled na ně se pro mnohé stal doživotním zážitkem. Naši mexičtí zpěváci rozdali přítomným dáreček – čokoládu Studenská pečeť. Bavili jsme se až do 20,30 hodin.

 11. dubna

 se konala výroční schůze. V programu přednesla Jana Kotalová výroční zprávu za rok 2013 a hodnotící zprávu o činnosti souboru „Čupr holky a kluci“. Pozornost všech přítomných byla taková, že by bylo slyšet i špendlík spadnout, kdyby Jana neměla tak jasný a silný hlas. Jan Dohnal seznámil přítomné s návrhem na trasu jarního zájezdu. Toto je vždy poměrně velký problém, protože jsme snad všude v nejbližším okolí byli a na trasy do Kroměříže, či na Velehrad si pro různé kloubní nemoci a podobně netroufáme. Po skončení schůze jsme si připili se všemi, kteří se narodili v dubnu. Dozvěděli jsme se mnoho informací o činnosti v obci z pohledu obecního úřadu a zastupitelstva. Jako vždy, vše se dovídáme první a konstatujeme, že jak starostu, tak i místostarostku či další zastupitelé jsme dobře zvolili. Předsedkyně klubu Vlasta Zemková poté pasovala nové členy.

 

 

11. května

na programu klubu bylo hlavně projednávání zájezdu, který se uskuteční 18. června. Informace o zájezdech je v bodě 3. Pak již jsme projednávali jen běžné záležitosti.

12. června

proběhlo první odpolední setkání členů ZD a bývalých zaměstnanců družstva Hraničář Loděnice s našimi aktivními důchodci v sále kulturního domu. Zábavný program připravily „ Čupr holky a kluci“ a žáci Základní školy Hlavnice. Celý program řídila, doplňovala humorným vystoupením a slovem Jana Kotalová – naše členka klubu a vedoucí veřejně informačního centra při knihovně v Hlavnici. Spokojenost byla na obou stranách.

13. června

byl poslední klub za 1. pololetí roku 2014 v přísálí KD. Mirek Vybíral již od dopoledních hodin vařil uzená žebra, která byla výborná a pak hlavně zelňačka, kterou si všichni brali ve sklenicích domů. Starosta i místostarostka přítomné seznámili s tím, co se udělalo a co se ještě v obci udělá, pozvali nás večer v 19,00 hodin na promítání a besedu o pokladu nalezeném ve věži kostela. Ke kávě jsme si dali dobrou koblihu, připili si s těmi, kteří slaví v červnu a červenci narozeniny, probrali důležité vnitřní záležitosti a pak se již bavili dle vlastní nálady a chuti.

12. září

jsme se sešli opět v přísálí kulturního domu. Velké prázdniny skončily a začal školní rok. Toto je i začátek podzimních klubů důchodců. Setkání se zúčastnil starosta Aleš Salibor i místostarostka Alena Nezmarová.  Na občerstvení připravily doma ve svých troubách některé členky pečená kuřecí stehna. K nim jsme měli chléb a okurek. Po zahájení předsedkyní Vlastou Zemkovou hovořil o uplynulém období starosta, doplnila místostarostka a Jana Kotalová seznámila přítomné s připravovanými akcemi k 40. Výročí otevření kulturního domu.

Společně jsme připili těm, kteří se narodili v červenci, srpnu a září. Pak již běžela volná zábava, která byla veselá, a všichni se dobře bavili.

17. října

Proběhlo 1. Důchodcovské klání, které pro zástupce seniorů z okolních vesnic připravil náš klub důchodců. Hlavničtí klání pořádali, proto se soutěží čtyřčlenných družstev z Litultovic, Jakartovic, Velkých Heraltic, Dolních Životic a členů v důchodu zemědělského družstva Hraničář Loděnice nemohli jako pořádající zúčastnit, ale zajistili ze svých řad kapitány družstev. Družstva si mohla vybrat svého kapitána a dát si přezdívku. Litultovice – Babylon vedl Jan Rychta, Jakartovice – Čtyřlístek Marie Světlíková, Dolní Životice - Sluníčko Josef Střílka, Velké Heraltice – Slunečnice Marie Kejdová a Hraničář Loděnice – Jezeďačky Josef Tesař. V porotě hodnotila Marie Žáčková, Anežka Schwanová a Zdenka Kořistková. Asistentkou moderátorky k zápisu bodů byla Marie Kořínková. Celé klání zahájila moderátorka Jana Kotalová v 15,30 první soutěží – dvanáct vteřin a dost /cvičení paměti/, další soutěží byl odhad a navlékání dřevěných barevných kuliček, další věšení utěrek jednou rukou a čtvrtou byl rok v sadě jabloní / první soutěžící věšel papírové květy, druhý sundával, pak třetí věšel jablka a poslední sklízel/. Soutěže byly čtyři a soubor „Čupr holky a kluci“ v přestávkách předvedl čtyři taneční vystoupení. Důchodců za zúčastněné obce se dostavilo dost, hlavnických – protože se akce konala doma, bylo nejvíc, ale jakartovický „Čtyřlístek“ nastoupil ve stejných bílých tričkách označených čtyřlístkem v počtu 39 členů klubu, čímž překvapil všechny přítomné. O první místo se po vyhodnocení rozdělilo družstvo Hraničář Loděnice a Litultovice, druhý skončil „Čtyřlístek“ Jakartovice, třetí Dolní Životice a pak Velké Heraltice. Ceny k ocenění soutěžících, kapitánů a poroty předal starosta Aleš Salibor. Všichni přítomní se v sále dobře bavili a moderátorka navrhla, aby druhé kolo v příštím roce se odehrálo v Jakartovicích. Tak se i stane.

7. listopadu

V klubu jsme se sešli jako vždy v přísálí kulturního domu. Všichni, kteří přišli, přinesli do tomboly nějakou cenu. Na občerstvení jsme měli ražené housky se „sloním žrádlem“ a bramborovým salátem se salámem, kapsu s marmeládou a kávu. Vlasta Zemková zahájila a předala slovo staronovému starostovi obce, po něm místostarostce. Přítomní důchodci vyslechli informace o výsledcích voleb, chystaných akcích do konce roku 2014 a pozvání na pomoc při tradičním hrabání listí. Jana Kotalová navrhla zájezd do Velkých Hoštic – prohlídka výstavy betlémů, prohlídka zámku, penzionu, v zemědělském družstvu koně, oběd ve vinárně a na závěr prohlídka kostela. Pak jsme připili všem, kteří se narodili v říjnu a listopadu. Následovala volná zábava s občerstvením. Protože všichni, kteří se setkání v klubu zúčastnili, přinesli do tomboly ceny, tak si také zakoupili losy v ceně 2,- Kč a mohlo následovat losování cen a poslech hudby Jana Dohnala.  V přísálí hučelo jako v úle, ale my se dobře bavili.

13. prosince

 Naše členky připravily obrovský hrnec plný bramborového salátu, napekly kuřecí stehna a ten kdo to nechystal, pak již vánoční oběd jen chválil. Společně jsme si připili na narozené v prosinci a pro paní Janu Kotalovou připravil výbor malé překvapení. Předsedkyně Vlasta Zemková jí předala ocenění: titul SUPER ČUPR HOLKA za vše, co po celou dobu pro nás dělala a za perfektně zvládnuté oslavy 40. let KD.  Jana se nedala zahambit a za ocenění nás napojila dobrým Magistrem a vodkou. Na svačinku jsme si dali koblihu s kávou, kdo měl rád víno, dal si vínko, ostatní štamprličky. Posezení zpestřila Vlasta Zemková s Janou Kotalovou tím, že předvedly scénku „Dvě sousedky na vesnici“. Scénka byla vtipná a my se nasmály, až jsme slzely. K poslechu i tanci zahrál Jenda Dohnal, koledy jsme si zazpívali s Ivanem Hudcem. Naše důchodcovské Vánoce opět neměly chybu.

Jako vždy jsme měli v přísálí kulturního domu nazdobený vánoční stromeček a pod ním dárečky – letos to bylo kakao. Všem přítomným ho rozdala naše Hanka mlynářka.

Věřte, nevěřte, ale už na klubu jsme se těšili na silvestrovský obecní ohňostroj, který z balkonu KD pouští Jan Nezmar v 18,00 hodin a u vánočního stromku budou čepovat pracovníci obecního úřadu vánoční punč pro děti i pro dospělé. Na našem malém náměstíčku před kulturním domem se schází v tuto dobu snad celá vesnice a všichni pak společně vykročíme do roku 2015.

Ad 3/  Zájezdy

Dne 18. června jsme vyrazili v počtu 37 na zájezd do hornického muzea Landek. Již jednou jsme tam byli, ale vůbec neškodilo se zajet podívat znovu. Prohlídli jsme si muzeum hornických záchranářů, fárali cca 5m pod zem na prohlídku šachty. Pak jsme v místní restauraci poobědvali a vyrazili do ZOO v Ostravě. Část si prohlížela zvířata pěší procházkou, část se svezla po ZOO vláčkem a část navštěvovala stánky s občerstvením. Všichni jsme si přišli na své. Ráno jsme vyjeli v 9,30 hod., a dorazili zpět asi v půl šesté. Bylo nám fajn a těšíme se na další zájezd.

 Dne 17. prosince jsme vyrazili na druhý zájezd. Rozhodli jsme se navštívit zámek ve Velkých Hošticích, kde byla instalována výstava betlémů. Jana Kotalová domluvila s členkami klubu seniorů ve Velkých Hošticích – jmenovitě s předsedkyní Kristinou Nestrojovou a členkou výboru Helenou Novákovou prohlídku hřebčína,který je v bývalém areálu Zemědělského družstva. Pak následovala prohlídka výstavy betlémů. Prohlídka Domu s pečovatelskou službou, který je v areálu zámku, či procházka zámeckým parkem v nádherném slunečném počasí dala celému pobytu ve Velkých Hošticích korunu. Před ukončením návštěvy vesnice jsme si prohlídli kostel. Hoštické seniorky připravily občerstvení – kávu a cukroví, oběd uvařil majitel vinárny pan Poštulka – domácí nudlová polévka s játrovými knedlíčky a knedlo vepřo zelo, vše v lidové ceně 80,- Kč. Zájezd jsme ukončili nákupem v nákupním centru v Opavě-Kateřinkách. Všem se moc líbilo.

Ad 4/ různé

Smažení vajec 17.5. se stává tradiční akcí důchodců v měsíci květnu.  Již několik let vajíčka smažíme v zámeckém parku. Základní železné kolo, na kterém se dělá oheň, připravuje obecní pracovník Karel Živný, podkladový stojan pro velký 20-ti litrový kastrol si půjčujeme od paní Hany Lukášové. Kastrol letos zajistila Anka Lišková, která se společně s Pepou Střílkou a Pepou Tesařem starala o vznik vaječiny. Vajíčka jsme přinesli všichni – bylo jich cca 164. Dost žen se staralo o rozbíjení vajíček a jejich rozmíchání, přípravě špeku, pažitky apod., také nesměla chybět káva. Hospodu otevřel náš oblíbený hospodský Martin včas, takže jsme si mohli objednat vše, co teče – podle chuti a solventnosti svých peněženek.

Dětský den dne 8. června v zámeckém parku byl v orientálním duchu. Naše důchodkyně – Vlasta Zemková a Anka Lišková u příchodu do parku předávaly dětem sladkosti zakoupené z našich peněz klubu a placky s nápisem „Dětský den“, které zajistil obecní úřad. 

 

Svatojánská noc dne 20.6. Již potřetí mohli naši občané přinášet bábovky k ochutnávce i ocenění té nejlepší. Členky klubu důchodců se staraly o označení bábovek, rozkrájení, vydávání k ochutnávce a nakonec i k vyhodnocení. Hodnotil se vzhled a chuť.

Vyhodnocení bábovek:  první tři místa obsadily naše důchodkyně:

1.místo:     Marie Kořínková    26 bodů + 3 body za vzhled                          

2.místo      Jana Kotalová         19 bodů

3.místo      Marie  Žáčková      14 bodů + 3 body za vzhled

Fest guláš – 5 . července V plně obsazeném zámeckém parku proběhl třetí ročník vaření kotlíkových gulášů různými kuchaři a kuchařkami z řad našich občanů. Důchodce zastupoval Mirek Vybíral společně s Janou Ondráčkovou, Květou Rychtovou a Vlastou Zemkovou. Vařili maďarský guláš – byl velmi rychle rozprodán.

Veterán relly 16. Srpna. U hasičské zbrojnice vítaly naše členky účastníky chlebem a solí a minerálkou. /V. Zemková, M. Žáčková, J. Václavíková, A.Lišková a D. Pavelková/.Dopravu řídili J. Pavelek a Petr Ondráček.

 30. září navštívili naši vesnici důchodců z Kravař ve Slezsku. Přijeli v počtu 47 autobusem, prohlídli si nejdříve mlékárnu ZOD Hlavnice a pak již zírali. V hale KD je vítali Jan Rychta a Hedvika Kavanová panáčkem pálenky / sponzor Pavel Pchálek / a chlebem se solí. V sále byly připraveny na stolech koláče, které napekla paní Marie Kremzerová. Obsluhu měli – Rita Štecová, Květa Rychtová a  Marie Střílková. Vařily kávu a obsluhovaly hosty. Jana Kotalová řídila volnou zábavu, bavila hosty svým osobitým humorem. V programu 2x  vystoupily „Čupr holky a kluci“. Obě taneční vystoupení sklidily velký aplaus. Jana Kotalová seznámila přítomné s činností klubu, upozornila na kroniky vystavené v hale KD a poděkovala všem účinkujícím tanečníkům. Upozornila na to, že kostýmy šije paní Vlasta Zemková, tance nacvičuje Mgr. Dana Kaliková. Poprvé natáčel na kameru celý průběh pan Mgr. Jan Mudra – kameraman, director a producent pořadu o Hlavnici, který bude v televizi. Vedoucí kravařských důchodců paní Eva Peterková všem poděkovala za nádherné přivítání a program.

Výstava lidové tvořivosti v přisálí KD   17.10. – 28.10.2014

V rámci oslav 40. let trvání kulturního domu připravila Jana Kotalová v přisálí výstavu lidové tvořivosti.  Z našich členů klubu důchodců vystavovali: Ing. Jiří Pecháček, Marie Kořínková, Vlasta Zemková, Jana Kotalová, Zdenka Matýsková a  Jana Ondráčková. Součástí výstavy byly i kroniky Klubu důchodců za léta 2000 – 2013

Každoroční podzimní brigáda – Většinou se podaří provést hrabání spadaného listí před „Dušičkami“. Podzimní brigády se zúčastnilo cca 20 důchodců a vyčistili park před kulturním domem a na hřbitově. Další skupina hrabe listí na horním konci. Když bylo hotovo, ti kteří nemohou hrabat, chystali čaj ovocný či s rumem v KD.

V uplynulém roce vzniklá i nová tradice – úterní posezení v místním pohostinství. V době letního času od 17,00 hodin, v době zimního času od 16,00 hodin. Hostinský Martin vždy připraví extrovnu. Scházelo se nás od počtu nejméně pěti až po patnáct.

Závěr výroční zprávy tvoří poděkování paní Vlastě Zemkové za aktivitu ve funkci předsedkyně a paní Marii Žáčkové za perfektní zvládnutí naší pokladny. Paní Marie Kejdová ve funkci jednatelky ve svých podrobných zápisech je oporou při zpracovávání výroční zprávy. Janu Dohnalovi patří dík za zpestření klubů hrou na varhánky a přípravu zájezdů. Vřelý dík patří našim děvčatům, která jsou ochotná péci kuřecí stehna, vařit guláš, vyrábět vynikající bramborový salát a také těm, které obsluhují nás ostatní a kuchyňku. V neposlední řadě nesmíme zapomenout poděkovat Hance Rozmanitové a Jiřímu Pecháčkovi za vzorné plnění úkolu nalévat ze zásob oslavenců.

 

ČUPR  HOLKY  A  KLUCI   2014

Je rok 2014 a taneční skupina „ Čupr holky a kluci“ opět ožila. Již od začátku prosince roku 2013 začalo 12 párů pod vedení Mgr. Dany Kalikové nacvičovat nové taneční vystoupení pro 16. ples důchodců. Ovšem než s novým tancem vystoupí, je třeba oprášit tance, již dříve nacvičené.

 

LEDEN –

Dne 18. ledna proběhl v kulturním domě Hlavnice 22. obecní bál, na kterém v posledních letech vždy “Čupr holky a kluci „ tančí. Je zvykem, že nově nacvičený tanec pro ples důchodců se v dalším roce tančí na obecním bále. Tak se stalo i letos. Tanec „ Na krásném modrém Dunaji“ byl zařazen do programu vystoupení na obecním bále a sklidil jako vždy velký úspěch.

ÚNOR -  

Dne 8. února ve vedlejší obci Stěbořice proběhl ples pěveckého sboru, na kterém jsme vystoupili s tancem „ Babičko, nauč mě charleston“. Že opravdu umíme rozvášnit účastníky plesu, nám potvrdili mladí lidé: „Ty vole, to bylo hustýýýý… to bysme nezvládli“. Úspěšné zakončení  tance roztančilo většinu přítomných – prostě Čupr holky a kluci je vtáhli do děje. Dokonce při závěrečném reji tanečnic a vybraných tanečníků z řad hostů, jednomu muži při děkovné úkloně paní Vlastě Zemkové se rozpáraly přes celý zadek kalhoty.

Na 7. únor připravila Mgr. Dana Kaliková s paní Vlastou Zemkovou pro 16. ples důchodců se svými svěřenci opravdu nádherná vystoupení. První vystoupení nazvala Mgr. Dana Kaliková přiléhavě „ Diblíci ve žlutém“. 12 párů tančilo na melodie J. Strause.

 Druhé vystoupení je vždy zaměřeno zábavně a letos se opravdu povedlo. Za zvuku znělky večerníčku přijíždí Lidka Matýsková na koloběžce a zahajuje taneční vstup nazvaný „ Večerníček - Z pohádky do pohádky“.

 Přichází Arabela s Petrem, Perníková chaloupka, Rumburak- ten postupně zakleje všechny pohádkové postavy. Dále vtančí Karkulka, za ní vlk, pak  Ája a maxipes Fík, Sněhurka a dva trpaslíci, tři prasátka- do této podoby byli vtipně zakleti Rumburakem další trpaslíci. Hudba přivádí na sál Šmoulinku, do které se Rumburak zamiluje a dává jí své srdce. Probouzí se taťka Šmoula a provádí rozcvičení s dvěma šmouly, když tu přichází Gargamel se svým nerozlučným kocourem Azraelem. Gargamel s Rumburakem se přetahují o Šmoulinku, ale celý výstup přeruší čaroděj Vigo, který oživuje všechny zakleté postavy. Šmoulové drží Gargamela, Rumburak již nemá žádnou čarodějnou sílu a Večerníček program ukončí znělou „ Dobrou noc“.

Starosta městyse Litultovice nás pozval na jejich obecní bál, který se konal 14. února. Vystoupili jsme opět s úspěšným tancem „ Babičko, nauč mě charleston“ a opět tradičně roztančili sál.

Dne 15. února proběhl Včelařský ples, na kterém již několik let naše vystoupení nesmí chybět. Naplněný sál pozorně sledoval tanec „Diblíci ve žlutém“ a všech 12 párů bylo oceněno opravdu mohutným potleskem. Druhé vystoupení pohádkových postav již bylo přijato s takovým aplausem a poděkováním hostů za krásný program, že každá tanečnice či tanečník, se bude těšit na další rok. Obě vystoupení byla oceněna za taneční schopnosti, ale hlavně za krásné kostýmy, které ušila paní Vlasta Zemková.

Dne 22. února na hasičském bále se sešli v našem sále příznivci Sboru dobrovolných hasičů.  Deset čupr holek a 2 čupr kluci vystoupili se zábavným programem „ Co jste hasiči“. Nápady paní Vlasty na kostýmy asi nikde nekončí.  Parádním krokem přichází na sál Pepa Střílka ve stejnokroji a předvádí fanfáru na trubku. Za zvuku hudby „ Co jste hasiči, co jste dělali…“ přivádí na sál Jarda Pavelek / opět ve stejnokroji / děvčata v modrých helmách / z umělohmotných misek/ a tričkách - obé označeno znakem SDH Hlavnice -  černých kalhotách přepásaných hnědým pásem ve dvou vyrovnaných řadách. Dana dokázala velmi kreativně hudbu písně znázornit pohybem všech účinkujících a v závěru písně děvčata vytahují za opaskem zastrčené svítící tyče / dojem je velmi působivý/ a utíkají před oběma hasiči, kteří na ně chrlí barevný ohňostroj z papírků-  jako vodu.  Účastníci plesu jsou u vytržení a aplaudují našim seniorům.

BŘEZEN –

Dne 1. března je v Hlavnici i v Mladecku tradiční pochování basy. Mladečtí pořadatelé pozvali naše Čupr holky a kluky, aby vystoupili s programem. Čerstvě nacvičené vystoupení „ Co jste hasiči“ i v Mladecku sklidilo zasloužený úspěch.

DUBEN –

V měsíci dubnu přišlo paní Vlastě pozvání do Domova seniorů ve Slavkově. Pro klienty domova jsme zatančili „ Co jste hasiči“ a „ Tři čuníci“. Personál, ale i senioři se dobře bavili.

 

ČERVEN –

Odpolední setkání členů ZD a bývalých zaměstnanců družstva Hraničář Loděnice proběhlo ve čtvrtek 12.6. v našem kulturním domě. Taneční vystoupení zajistila naše parta „ Čupr holky a kluci“. Osm párů zatančilo „Country tanec“, 8 chlapů tanec „ Trnky brnky „ a pak jsme v počtu 21 kluků a holek předvedli „Večerníček- Z pohádky do pohádky “. Vystoupení se velmi líbilo.

SRPEN –

Jsou velké prázdniny, všichni odpočívají, ale my „ Čupr holky a kluci“ už chystáme další vystoupení.

Ve Stěbořicích jsou Zámecké slavnosti dne 2. srpna. Starosta obce požádal o alespoň jedno vystoupení. Rádi jsme do Stěbořic jeli s naším krásným retro-spartakiádním vystoupením „ Poupata“. Že jsou děvčata opravdu dobrá, to stvrdil velký potlesk diváků. Tančily totiž bezchybně. Chvíli jsme čekali, že dostaneme alespoň kávu a řidiči aut něco na benzín – za vystoupení peníze nebereme – no nedočkali jsme se. Odjeli jsme domů a sedli si v naší zámecké hospodě/v parku/, kde jsme se dobře bavili. V pondělí stěbořický starosta přivezl paní Vlastě peníze za auta /předáno řidičům/  i občerstvení, které jsme si vybrali v naší hospodě. /Prostě tenkrát nestíhal/.

Každoročně projíždí naší obci závod „ Veterán relly“. Tento letos připadl na den 16. srpna a slavnostní ukončení s předáním cen se uskutečnilo v areálu zámku v Neplachovicích. Protože v širokém okolí již znají, že opravdu umíme, tak nás pořadatelé pozvali, ať také předvedeme nějaké tance. Připravili jsme si „ Country tanec “ a „ Babičko, nauč mě charleston“. Jako vždy – potlesk nebral konce, všichni byli velmi spokojeni a my také.

Srpen ještě nekončí a my se chystáme na karmaš do Litultovic. Odpoledne dne 24. srpna jsme připraveni předvést místním návštěvníkům pohybové vyjádření písně F.R.Čecha „Perníková chaloupka“. Naše spokojenost byla nejdříve na bodu mrazu. Měli jsme vystupovat v 17,00 hodin, ale protože nešlo ozvučení, musela Dana přinést z auta naše malé reprobedny, což chvilku trvalo a my tančili, až v 17,30 h. Toto se projevilo i na počtu diváků- část odešla na kolotoče, část se šla občerstvit a ti co zůstali – věříme – že se i pobavili. Dostali jsme od starosty dobré občerstvení – koláče, kávu, topinku s játrou a chlapi pivo, takže i naše nálada stoupla na normální teplotu.

ZÁŘÍ –

Každý rok, již několik let jsme zváni na „Den sociálních služeb“ do Bruntálu s nějakým vystoupením. Jeviště v jejich kulturním domě není nijak velké, takže naše vystoupení musí být pódiová a hlavně zábavná. Všichni, kteří jsme v Bruntále už vystupovali, konstatujeme, že atmosféra je tam výborná a dobře je vždy o nás postaráno. Je 6. září a my jsme opět v šatně a převlékáme se. První vystoupení v 9,25 jsme předvedli v počtu deseti mažoretek a název tance byl „Rejtaři“. Na převlečení pro druhé vystoupení máme 5 minut a už jsme zase na jevišti. Pohybové vyjádření „Perníková chaloupka“ nemělo chybu. Místo Milana Matýska si zahrála Jeníčka Hanka Rozmanitová – byla úžasná. Strhla nás všechny k takovému výkonu, že pohádka měla najednou úžasné grády. Po vystoupení jsme si prohlídli všechny stánky – nechali si změřit tlak, tuky v krvi, ochutnali romské jídlo, zdravou výživu, dali si kávu a v 10,45 vyrazili na oběd do Moravského Kočova. Porce byly abnormálně velké, že po dobrém jídle a pivu se nám těžko vracelo do Bruntálu na druhé vystoupení. Ve 12,30 jsme opět na jevišti. Sál je již naplněn mnohem více, protože vystoupení seniorů z Hlavnice láká. Pořádný aplaus po skončení a rozdávání perníčků ježibabou a dědkem udělalo své. Kdekdo se chtěl s námi fotit. Prostě – jsme už liga!

30.9. vystoupení pro seniory z Kravař ve Slezsku v sále KD: Poupata a Babičko, nauč mě charleston

ŘÍJEN –

17.10. na 1. Důchodcovském klání jsme předvedli 4 vystoupení: Poupata, Mažoretky, Country tanec a Babičko, nauč mě charleston

24. října. Na požádání vedení Domova seniorů v Mnichově u Vrbna vystoupila část „Čupr holek a kluků“ na sociálním dni s tancem „ Trnky, brnky“ a „ Babičko, nauč mě charleston“. Jana Kotalová ještě svým osobitým humorem přítomné seniory pobavila.  Po skončení vystoupení jsme si dali občerstvení  „Na kukačce“.

 

LISTOPAD -

Náš kulturní dům byl otevřen 29. 12. 1974 a od té doby uplynulo 40 let. Hlavní oslava tohoto výročí proběhla 22. 11. 2014 a na zábavném programu se podílelo 107 účinkujících. Samozřejmě, že mezi nimi nemohl chybět ani náš taneční soubor „ Čupr holky a kluci „. Reprezentovali jsme se vystoupením „Večerníčku – Z pohádky do pohádky“. 

Kulturní dům nám slouží k pravidelným setkáním na klubu důchodců, k nácvikům tanců a proto jsme se s takovou chutí podíleli i na jeho oslavě.

PROSINEC –

            Tento měsíc se stal již několik let začátkem nácviků nových vystoupení na další rok. Opět jsme procvičovali tanec „Diblíci ve žlutém“ a učili se prvky dalšího tance pro rok 2015. Nic nebylo lehké, každé vystoupení bylo pečlivě nacvičeno. Čupr holky a kluci jsou dobrá parta a stmeluje je výborná choreografie tanců, kterou perfektně vymýšlí Mgr. Dana Kaliková. Každá holka a každý kluk jsou nepřehlédnutelní v kostýmech ušitých paní Vlastou Zemkovou. Oběma a všem „Čupr holkám a klukům“ patří poděkování a popřání chuti nás dále reprezentovat nejen v naší obci, ale i širokém okolí.

 

Ve spolupráci s Marií Kejdovou a Vlastou Zemkovou zpracovala Jana kotalová