Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva klubu důchodců Hlavnice za rok 2012

Tak jako v minulých letech i v loňském roce jsme se scházeli v našem kulturním domě 1x měsíčně společně s důchodci z Bratříkovic. Skoro každého setkání se zúčastnil starosta či místostarostka naší obce a seznamovali nás se vším, co se v obci dělá, chystá a mění. Předsedkyně klubu Vlasta Zemková s námi projednávala běžné záležitosti a stále je naším dobrým zvykem, že nikdy nezapomínáme na ty, kteří se narodili v daném měsíci, či naše řady opustili. V roce 2012 zemřeli: Zdena Strakošová, Anežka Langerová, Alena Kavanová, Julie Fajkusová, Stanislav Lebeda a Josef Lučný. K 31.12. 2012 máme v evidenci 72 členů.

Sešli jsme se v kulturním domě celkem 8x a vždy výbor pro ostatní členy chystal nějaký program – poslech, zpěv, někdy i tanec za hudebního doprovodu Jana Dohnala, vystoupení členů ochotnického spolku Pajšl s podáním vlastní verze pořadu „Partička“, či soutěže Česko junior-senior, které proběhly na dvou klubech a výsledek zábavného i znalostního zápolení skončil 1:1. Dvě klubová setkání členů bývají významná. Tím jarním jsou oslavy MDŽ s cimbálovou muzikou z Valašského Meziříčí, kterou pro nás zajistila Fa Vláďa Lhotský, a dárečky předávali naši muži. Na toto setkání byli pozváni obsluhující na našem plese a členové tanečního souboru „ Čupr holky a kluci“, kteří ještě nejsou našimi členy. Druhé setkání se odehrálo při vánočním posezení u stromečku opět s dárky a zpěvem koled. Tomuto posezení předcházela vánoční besídka v základní škole, kde pro nás učitelky s dětmi připravily nádherné vystoupení dětí s písněmi, tancem, pohádkou a bezvadnou přehlídkou „Škola má talent“. Besídka byla čistě pro nás – důchodce, a je škoda, že podívat se na naši mladou generaci nás chodí poskrovnu. Prohlídli jsme si i výstavku vánočních výrobků dětí s možností si něco i zakoupit.

Činnost klubu důchodců je zaměřena již několik let na kulturní vyžití, zájezdy, aktivní účast na akcích nepořádaných klubem a pomoci obci při podzimním hrabání listí.

V roce 2012 proběhl v sále kulturního domu 27.ledna již 14-tý ples důchodců na kterém bylo 200 hostů. Naše členky napekly 1.400 koláčů, připravily guláš, řízky a jednohubky.

 Tradiční zahájení plesu přivítáním u vstupu do kulturního domu malým panáčkem, chlebem a solí je hodnoceno přicházejícími účastníky plesu víc než kladně. Je dobře, že obsluhu na plese, prodej a vše, co tato činnost vyžaduje, je zajišťována mladšími spoluobčany/ tzn. ne důchodci/.

Do tomboly jsme nakoupili výhry za 1.500,- Kč, další výhry dodávali přicházející, či podnikatelé. Prodáno bylo 2.400 losů. Na ples se těší lidé z širokého okolí a to hlavně na vystoupení našeho tanečního souboru „ Čupr holky a kluci“. O jejich činnosti je zpracována samostatná zpráva.

Posezení v zámeckém parku u příležitosti smažení vajec se zúčastnilo 45 našich členů. Co je však nepochopitelné, usmažili jsme 200 vajec a všechnu vaječinu se sedmi pecny chleba opravdu snědli.

Prvním zájezdem roku 2012 byla návštěva pivovaru Hanušovice. Vyjelo nás 41, prohlédli jsme si pivovar a poobědvali v místní restauraci. Podruhé jsme se vydali na návštěvu Bolatického skanzenu, kde nám před prohlídkou předvedli místní členové folklórního souboru / složeného převážně důchodci/ ukázku života zemědělců v dobových krojích formou písní a humorných scének. Program jsme ocenili předáním hlavnických koláčů. Prohlídku skanzenu a místního kostela jsme ukončili obědem. Odpoledne následovala prohlídka hřebčína v Albertovci. Třetím zájezdem mimo obec lze nazvat pobyt našich důchodců a jejich přátel ve dnech 14.10.  až 21.10. na Slovensku v hotelu Julianin dvůr. Tento se nachází v nádherné oblasti Oravice-Habovka. Doživotní vzpomínkou pro účastníky bude jistě jízda na plťích po řece Oravě.

Posledním výjezdem z obce byl zájezd na zámek Linhartovy, kde probíhala výstava zaměřená na vánoční čas.

V areálu živočišné výroby našeho zemědělského obchodního družstva byla provedena rekonstrukce jedné budovy na výrobu sýrů, jogurtů apod. Prohlídka pro nás byla řádně připravena zástupci družstva a my měli možnost ochutnat i výrobky, které již jsou v prodeji v našich obchodech.

Členové klubu důchodců již několik let spolupracují s jinými spolky a organizacemi v obci. Rok 2012 nebyl výjimkou.  Na tradiční akci Pálení čarodějnic jsme zajistili stánek, nazvaný „ káva,čaj,rum,bum…“, který obsluhovaly pravé čarodějnice. Zároveň další ježibaby a čarodějky pomáhaly při soutěžích dětí a organizaci.

 Na Den dětí, který byl v zámeckém parku organizován kulturním výborem obce, jsme nakoupili sladkosti v hodnotě 1.000,- Kč a v občerstvovacím kiosku naše členky prodávaly koláče, zákusky a hoddogy. Škoda, že se nedalo objednat lepší počasí. Svatojánská noc si vydobyla v tradičních akcích v obci své stálé místo.

Naše důchodkyně byly členky poroty při vyhodnocování ochutnávek bábovek, které byly přineseny do soutěže o nejlepší bábovku. Soutěž vyhrála Zdeňka Kořistková. Kulturní výbor obce pořádal mikulášskou nadílku v sále KD a my jsme opět byli u toho. Naše členky napekly pro děti ZŠ a MŠ cukroví.

Pravidelné hrabání listí na hřbitově, v parku u KD a v zatravněné části se stromy na Horním konci obce je již dlouhá léta naší brigádnickou prioritou.  Této akce se zúčastnilo 26 členů.

Na závěr děkuji všem našim členkám a členům, kteří se aktivně na činnosti klubu důchodců podíleli: například dodáním nápojů a občerstvení na kluby či akce, obsluhou, mytím nádobí, pečením, vařením, nácvikem různých vystoupení a také Janu Dohnalovi za zajišťování zájezdů, úpravu vývěsní skřínky a provozování hudebních vystoupení na našich klubech.

 Druhou části zprávy je informace o aktivitách našeho tanečního souboru „ Čupr holky a kluci“.

Aktivní činnost tanečního souboru „ Čupr holky a kluci „ v roce  2012

            Prvním vystoupením, kterým jsme zahájili svou činnost v roce 2012 byl obecní bál, na kterém jsme zopakovali „Rapsodii v bílém“. Tato měla premiéru v roce 2011 na našem plese.

 Kde opět nejvíce zazářily kvality tanečnic a tanečníků byl náš důchodcovský ples. Španělský tanec, který vedoucí souboru Mgr. Dana Kaliková nazvala trefně „ Toreadoři“ byl tak působivý, že při nástupu 13-ti našich mužů v saténových žlutých košilích, pod stojatým límečkem černá sametka a černé kalhoty, se sál rozbouřil velkým potleskem. Ženy byly protikladem zářivosti mužů ohnivým vzhledem v červených halenkách, černých sukních s volány, v ruce jako doplněk červený vějíř a ve vlasech čelenka s pery, což při vytváření různých kreací působilo až nadpozemským dojmem. Druhé vystoupení je již několik let volené humornou formou. Přiléhavý název hovoří jasně „ Babičko, nauč mě charleston“. Postava babičky v podání Jany Kotalové a dědečka Jana Kavana stálo opravdu za to. Vynikající doplnění atmosféry taneční scénky vnučkami a jejich nápadníky pomáhalo vytvářet v sále ohromné veselí provázené potleskem. Oba taneční vstupy byly předvedeny ještě na včelařském plese, kde se stává největší odměnou tanečníkům uznání mládeže. Na hasičském bále a pochování basy vystoupili čupr kluci s tancem „Trnky brnky“. Tanečnice nás reprezentovaly jako jedna maska „ kominíčci“.

V roce 2012 v souboru tančilo 13 párů: Dana Kaliková a Petr Ondráček, Antonie a Milan Matýskovi, Jana Kotalová a Ludmila Matýsková, Jindřiška a František Václavíkovi, Jana a Jan Ondráčkovi, Dana a Jaromír Pavelkovi, Anna Lišková a Vlasta Zemková, Jiřina a Stanislav Rychtovi, Jan Dohnal a Květoslava Rychtová, Dáša a Pavel Dobrušovi, Hana Rozmanitová a Miroslav vybíral, Drahomíra a Josef Jaroňovi, Marie Kejdová a Jan Kavan.

Je samozřejmé, že v tomto velkém složení nelze vystupovat v malých sálech či na oslavách narozenin. Z tohoto důvodu byla vybírána vystoupení podle volna aktéru, či podle velikosti místa k účinkování. Během roku jsme ještě zdokonalili taneční kreaci „ Trnky brnky“,  a nacvičili humornou scénku „ Tři čuníci“.  Další vystoupení na sebe nenechala dlouho čekat.

 V Mladecku bylo jedno vystoupení na pochování basy v sále kulturního domu a další na posvícení, které probíhalo na školním hřišti. Zájem o další tančení pokračoval - na klubu důchodců v Jakartovicích, na soukromé akci ve Štáblovicích, na klubu seniorů ve Velkých Heralticích, na dnech zdraví v Bruntále a nakonec i na společné dovolené důchodců na Slovensku, kde ženy oprášily country tanec, a naši muži předvedli taneční kreaci na plavecký výcvik. Pět našich členů připravilo na mezinárodní konferenci ke 100. -mu výročí kamzíků v Jeseníkách dramatické vystoupení.

Protože tanečníci i tanečnice vytvořili opravdu dobrou partu, která dokáže udělat vystoupení i v počtu 4 nebo 6 -ti, vystupovali jsme nejen s tancem, ale i s přáním formou písní, které připravovala Jana Kotalová na různých oslavách životního jubilea. Zde můžeme jmenovat – narozeniny Marie Šolcové, Mgr. Dany Kalikové, Anny Liškové, Petra Ondráčka, Drahomíry Jaroňové, Jana Rychty, Miroslava Vybírala, Vlasty Žáčkové a Zdenky Matýskové.

V závěru hodnotící zprávy je třeba sklonit se s obrovskou úctou před uměním paní Vlasty Zemkové, která na všechna vystoupení ušila kostýmy. Věřte, není lehkou záležitostí našít 26 kostýmů na jedno vystoupení, pak další kostýmy na jiné vstupy s jiným zaměřením. Paní Vlasto – děkuji za všechny členy tanečního souboru a věřím, že i za všechny ty, kteří se kochají pohledem na nás – tanečníky.  Mgr. Daně Kalikové patří poděkování za trpělivost, volný čas věnovaný nám a za nádherné variace nacvičovaných vystoupení, které divákům vyráží dech.

Dovolte mi, abych poděkovala jménem nás všech Vlastě Zemkové za aktivní život našeho klubu a tanečního souboru, Marii Kejdové za kvalitní plnění funkce jednatele klubu, Marii Žáčkové za vykonávání nelehké funkce pokladníka. V neposlední řadě však moje poděkování patří vám všem, kteří na kluby chodíte, bavíte se a vždy v pravou chvíli dokážete úsměvem, slovem, někdy i slzou v oku ocenit vše, co společně prožíváme. Děkuji.

 Výroční zprávu připravila a přednesla Jana Kotalová