Říjen 2014

 

1. důchodcovské klání

 

V Hlavnickém kulturním domě dne 17. 10. 2014  proběhlo 1. důchodcovské klání, které pro zástupce seniorů z okolních vesnic připravil hlavnický klub důchodců. Hlavničtí klání pořádali a proto se soutěží čtyřčlenných družstev z Litultovic, Jakartovic, Velkých Heraltic, Dolních Životic a členů v důchodu zemědělského družstva Hraničář Loděnice nemohli jako pořádající zúčastnit, ale zajistili ze svých řad kapitány družstev. Družstva si mohla vybrat svého kapitána a dát si přezdívku. Litultovice – Babylon vedl Jan Rychta, Jakartovice – Čtyřlístek Marie Světlíková, Dolní Životice - Sluníčko Josef Střílka, Velké Heraltice – Slunečnice Marie Kejdová a Hraničář Loděnice – Jezeďačky Josef Tesař.  V porotě hodnotila Marie Žáčková, Anežka Schwanová a Zdenka Kořistková. Asistentkou moderátorky k zápisu bodů byla Marie Kořínková. Celé klání zahájila moderátorka Jana Kotalová v 15,30 první soutěží – dvanáct vteřin a dost /cvičení paměti/, další soutěží byl odhad a navlékání dřevěných barevných kuliček, další věšení utěrek jednou rukou a čtvrtou byl rok v sadě jabloní / první soutěžící věšel papírové květy, druhý sundával, pak třetí věšel jablka a poslední sklízel/. Soutěže byly čtyři a hlavnický soubor „Čupr holky a kluci“ v přestávkách předvedl čtyři taneční vystoupení. Důchodců za zúčastněné obce se dostavilo dost, hlavnických – protože se akce konala doma bylo nejvíc, ale jakartovický „Čtyřlístek“ nastoupil ve stejných bílých tričkách označených čtyřlístkem v počtu 39 členů klubu, čímž překvapil všechny přítomné. O první místo se po vyhodnocení rozdělilo družstvo Hraničář Loděnice a Litultovice, druhý skončil „Čtyřlístek“ Jakartovice, třetí Dolní Životice a pak Velké Heraltice. Ceny k ocenění soutěžících, kapitánů a poroty předal nás starosta. Všichni přítomní se v sále dobře bavili a moderátorka navrhla, aby druhé kolo v příštím roce se odehrálo v Jakartovicích. Tak se i stane.