Klub 2005

Výroční zpráva o činnosti Klubu důchodců v Hlavnici za rok 2005

 

            V našem  Klubu důchodců se scházejí nejenom důchodci Hlavnice a Bratříkovic, ale i důchodci, kteří dnes žijí mimo tyto obce.

            Počet členů Klubu důchodců se pohybuje mezi 70 až 80 členy.  Schůzi klubu se zúčastňuje 50 až 60 členů. V roce 2005 zemřeli tito naši členové: Jiří Procházka, Leokadie Matýsková, Bohumila Zítková a Alena Zemková.

Do našeho klubu byl přijat náš dávný příznivec pan Ladislav Hanke.

            V roce 2005 se konalo 7 schůzí členů důchodců, byly uspořádány 3 zájezdy důchodců,konal se ples důchodců a členové klubu důchodců se podíleli na dalších  akcích. Důchodci nacvičili a provedli předtančení na dvou plesech v Hlavnici a na jednom plesu ve Štáblovicích. Důchodkyně nacvičily a předvedly taneční vystoupení na skladbu Poupata na dvou plesech v Hlavnici, na jednom plese ve Štáblovicích, a na oslavách ve Svobodných Heřmanicích. Důchodci se v krojích zúčastnili oslav 60. výročí osvobození obce Hlavnice. Důchodci se podíleli taky na pochování basy a zorganizovali brigádu na úklid listí z veřejných ploch.

21. 1. se konal v 15 hod tradiční ples důchodců. Plesu se zúčastnilo 220 důchodců z Hlavnice i z okolí. Hrála hudba DUO sestry z Jamnice

            Plesu předcházela důkladná příprava. 10 párů důchodců pod vedením Kalikové dany nacvičilo na slezské písně předtančení v krojích, které ušila Zemková Vlasta a košile vymalovala Kotalová Jana. Dále důchodkyně nacvičily taneční vystoupení „Poupata“ Obě vystoupení se u účastníků plesu setkalo s bouřlivým ohlasem.

             Již 20.1. upekly důchodkyně „na myslivecké chatě“ asi 1.000 koláčů.

Účastníci plesu byli přivítaní chlebem, solí a vodkou. Pro účastníky byla taky připravena bohatá tombola as 200 výher. Dále bylo připraveno občerstvení koláče, guláš, klobásy a pečená kuřecí stehna. K pití bylo možno zakoupit víno, likéry, nealkoholické nápoje kávu

Prodej a obsluhu zajistily mladé čekatelky na důchod.

            Celkově je možno konstatovat, že se ples důchodců opět po všech stránkách vydařil.

29. 1. vystoupili důchodci a důchodkyně na Obecním plese s předtančením a s tanečním vystoupením „Poupata“ Zastupitelstvo obce nám za vystoupení přispělo částkou 2.400 Kč

2. 2. vystoupili důchodci a důchodkyně na plese důchodců ve Štáblovicích rovněž s předtančením a se skladbou „Poupata“ Vystoupení našich důchodců bylo velmi kladně hodnoceno.

5. 2. účast důchodců na masopustním průvodu

11. 3. se konala schůze Klubu důchodců spojena s oslavou MDŽ, bylo přítomno 64 členů.

Nejen všechny důchodkyně ale i důchodci obdrželi malý dárek.Dárky předávali muži v kovbojských  kloboucích Bylo připraveno pohoštění, které roznášely důchodkyně v krojích.

22.4    se konala výroční schůze Klubu důchodců v Hlavnici.  Bylo přítomno 53 členů

Schůzi zahájila Zítková Marie, která přednesla zprávu o činnosti klubu důchodců v roce 2004

Zprávu o finančním hospodaření klubu důchodců přednesla Žáčková Marie

O situaci v okresní organizaci důchodců informovala Kejdová Marie

Dále proběhly volby funkcionářů klubu důchodců Hlavnice s tímto výsledkem:

            Předsedkyně             Zítková Marie

            Pokladní                    Žáčková Marie

            Kulturní referentka Zemková Vlasta

            Členky výboru          Kejdová Marie a Čechová Krista

            Členky revisní komise Lišková Anna., Káňová Julie a Václavíková Jindřiška

 

 

6.5.    se důchodci zúčastnili v krojích průvodu obci  v rámci oslav 60 výročí osvobození obce Hlavnice. V sále Kulturního domu připravily důchodkyně pod vedením Kotalové Jany výstavu ručních prací. Důchodci tak přispěli k důstojnému průběhu oslav v naší obci.

10.5. Uspořádal klub důchodců zájezd důchodců na ryby do Tylova. Zájezdu se zůčastnilo 40 důchodců. I přes nepříznivé počasí byl zájezd kladně hodnocen

7.6.  Uspořádal klub důchodců zájezd do přečerpávací elektrárny v Dlouhé Strání v Jeseníkách.  Zájezdu se zúčastnilo 42 důchodců. Byl to velmi poučný a velmi zdařilý zájezd. 

5. 6. důchodkyně přispěly při organizaci a obsluze na oslavě Dne dětí. Klub důchodců přispěl dětem zhotovením 100 dárkových balíčků v hodnotě 1.400 Kč

24.6. Schůze klubu, kterého se zúčastnilo 59 členů.

            Na schůzi bylo provedeno hodnocení zájezdů i účasti klubu důchodců na oslavách v obci. Hodnocení bylo velice kladné.

23. 9. se konala schůze Klubu důchodců. Přítomno bylo 50 důchodců.

26. 9. se konal zájezd důchodců do Ostravy. Ostravě důchodci navštívili radnici a pivovar.

 Zájezdu se zúčastnilo 40 důchodců. Zájezd byl kladně hodnocen.

14.10 se konala schůze klubu důchodců. Přítomno bylo 54 členů. Byla uspořádána tombola a k tanci i k poslechu zahrál důchodcům pan Hanke

31. 10. se konala brigáda důchodců na úklid listí na veřejném prostranství, které se zúčastnilo 20 důchodců

18.11 se konala schůze Klubu důchodců za účasti 44 členů.

V rámci příprav na vánoce byla uspořadána soutěž důchodců – mužů ve výrobě vánočního cukroví. Soutěže ve výrobě vanilkových rohlíčků se zúčastnili Liška Zdenek, Káňa Václav, Ing Pecháček Jiří a Žáček Jiří. Po upečení rohlíčky hodnotili všichni přítomní. Muži získali za svůj výkon velikou pochvalu přítomných. Dramatický kroužek dětí mateřské a základní školy předvedl důchodcům dvě pohádky, které s nimi nacvičila Kotalová Jana.

16. 12. se konala posledníschůze Klubu důchodců v tomto roce. Jako vždy schůze začala již v 13 hod návštěvou základní školy v Hlavnici. Děti předvedly důchodcům vánoční besídku

Pak schůze pokračovala v Kulturním domě, kde měli důchodci připraveno pohoštění a tombolu. Důchodcům byly rovněž rozdány vánoční dárky. 10 žen předvedlo důchodcům taneční představení „Holky z naší školky“.

            Na všech schůzích Klubu důchodců předsedkyně poblahopřála důchodcům k narozeninám a provedla pietní vzpomínku na zemřelé členy.

            Závěrem je nutno poděkovat všem důchodcům i ostatním občanům, kteří se aktivně na práci Klubu důchodců v roce 2005 podíleli. Zvláště je nutno poděkovat důchodkyním, které akce Klubu důchodců připravovaly a organizovaly.

 

Zapsal Ing Frant. Salibor

 

V Hlavnici 7.3.2006