Naše kluby 2017

 

Leden a únor

Během měsíce ledna připravovali  naši důchodci vše pro plesovou sezónu. Místo klubu byl uspořádán ples důchodců.
 

Březen 

17.3. 2017 
- byl klub zaměřen na MDŽ a poděkování všem nečlenům klubu, kteří se již mnoho let aktivně podílejí na velmi dobrém průběhu našeho plesu.
 

Duben

7.4.2017
- proběhla výroční schůze klubu v přísálí KD. V programu byli členové jednatelkou seznámeni s činností klubu za rok 2016. Zprávu doplnila kronikářka o činnost tanečního souboru „ Čupr holky a kluci“. S hospodařením za uplynulý rok přítomné seznámila naše hospodářka. Předsedkyně klubu pokračovala ve vedení schůze – zaměřila se na zájezdy / návrhy p. Pecháčka a dalších/. Po schůzi následovala volná diskuse.
 

Květen

12.5.2017
- jsme se sešli na klubu v přísálí KD. Jana Kotalová s Jendou Dohnalem seznámili přítomné s připravovaným zájezdem dne 1/6 do obce Rymice- prohlídka skanzenu a do Pravčic – prohlídka zemědělské techniky našich dědů. Jenda dá plakáty do naší skřínky a výkladní skříně KD, Vlasta zajistí vyhlášení místním rozhlasem, M. Žáčková vybere určenou finanční částku – 150,- Kč / v této ceně je vstupné 30,- + 40,- Kč a za oběd 80,- Kč. /Všichni přítomní našeho setkání přinesli cenu do tomboly. Vylosování provedla Vlasta Zemková, Stáňa Rychta a Dana Pavelková. Ceny vybírala a označila Jiřina Rychtová, která prodávala s Marií Kořínkovou i losy. Na občerstvení jsme měli obložené housky, kávu a kremku. Jako vždy jsme popřáli oslavencům.

 

Červen

16.6.2017
Uvařil Mirek Vybíral vynikající guláš na občerstvení. V programu jednání jsme zhodnotili první pololetí roku 2017, Jana Kotalová seznámila přítomné s akcemi, které proběhnou do konce června a během prázdnin. Připili jsme oslavencům, pak si ještě dali kávu s kremkou a volná zábava pokračovala podle zájmu přítomných. 
 

Červenec a srpen

Prázdniny

 

Září

15.9.2017
Po dvou měsících prázdnin jsme se opět sešli v přísálí KD v počtu 49. Všechny přítomné přivítala předsedkyně Vlasta Zemková a hned jsme se pustili do připravených upečených kuřecích stehýnek s okurkou a chlebem. Tyto napekly jako vždy naše důchodky a opět bezchybně – jedli jsme s obrovskou chutí. Pak již následoval program – Vlasta seznámila všechny s akcemi, které proběhly od posledního setkání – a nebylo jich málo. Jana Kotalová převzala odpovědnost za přípravu soutěžního družstva na 4. důchodcovské klání, které proběhne dne 27. 9. v Dolních Životicích. Soutěžit budou: Jan a Jana Ondráčkovi, Draha Jaroňová a Zdenka Kořistková. Sraz všech, kteří pojedou na klání, bude v 15.15 před kulturním domem. Auty pojede – Jan Dohnal / bude i fotit/, Marie Kořínková, Jana Kotalová, Josef Tesař a Draha Jaroňová. Marie Žáčková si v tento oslavila 80-té narozeniny. Kromě ní jsme popřáli všem, kteří měli narozeniny v srpnu a září. Dne 1. října proběhne v hlavnickém sále setkání seniorů MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Co bude potřeba připravit, domluví se v pondělí 18. 9. na obci. Vlasta ještě informovala o přehlídce seniorských skupin ve Frýdku-Místku dne 13. 9. Připravíme se na vystoupení a uvidíme, jaké to bude. Odpoledne pokračovalo volnou zábavou u kávy a kremky.
 

Říjen

20.10.2017

sme opět v přísálí kulturního domu prožili příjemné odpoledne. Starosta obce nás seznámil s činností obce, co se udělalo, s čím se ještě počítá do konce roku a co nás čeká v roce příštím. Není toho málo. Jana Kotalová seznámila všechny s průběhem důchodcovského klání, kdo se podílel na krajské akci „ Seniorské setkání“ a jak jsme reprezentovali klub i obec na přehlídce seniorských souborů tanců a písní ve Frýdku-Místku. Předsedkyně Vlasta vyzvala přítomné k minutě ticha za zesnulé členky, připili jsme narozeným v říjnu a schválili přijetí Mirka Vybírala za čestného člena klubu. Pak již následovala volná zábava. K občerstvení jsme měli tenké párky, kávu a kremku. Sešlo se nás 43. Do tomboly členové přinesli ceny a proběhlo losování. Kdo vyhrál, měl jako vždy radost, kdo ne, může se těšit napříště.

 

Listopad

10.11.2017

Protože náš klub obec odměnila navýšením rozpočtu klubu o 3.000,- Kč, mohli jsme si trochu vyhodit z kopýtka. Mirek Vybíral navařil plný hrnec vynikajícího guláše, který jsme snědli, jak se říká „ na posezení“. Předsedkyně klubu Vlasta předala zahajovací slovo místostarostce  p. Aleně Nezmarové, která nás seznámila s děkovacím dopisem  p. Anny Pinterové – předsedkyně městské organizace svazu důchodců Ostrava. Poděkování patřilo členům Čupr holek a kluků, kteří vystoupili se svým tanečním uměním na 7. Ročníku sportovně zábavného dne pro členy a příznivce MO SD ČR p.s. Ostrava. Pak již hovořila o tom, co ještě je třeba v příštím období v obci udělat. Vyčlenila si čas i na dotazy našich důchodců. Jana Kotalová seznámila všechny přítomné s průběhem vystoupení v Ostravě-Pustkovci, s tanečním vystoupením čupr kluků a holek v Malých Heralticích, a dalšími kulturními akcemi v obci, které se týkají i nás. Vlasta Zemková informovala o možnosti vystoupení našeho souboru na křesťanském silvestru 25/11 v sále KD. Následoval přípitek oslavencům narozenin v listopadu a hlavní slavnostní akt: předání certifikátu p. Miroslavu Vybíralovi – přijetí za čestného člena klubu. Další popřání patřilo manželům Zítkovým, kteří oslavili diamantovou svatbu. Jana Kotalová přednesla přání a paní Zítková předala členům vynikající koláče. Tyto v nás zmizely u kávy dohromady s kremkou. Odpoledne se vydařilo.

Prosinec

8.12.2017

Od 14.00 hodin byl vánoční klub v přísálí kulturního domu. Sešlo se nás 54 členů. U čelní stěny přísálí stál živý vánoční stromek a pod ním dárečky – letos tekutá mýdla. K jídlu byl připraven bramborový salát, který ve čtvrtek dělaly naše členky. Řízky upekl Petr Kudlík – měkoučké, chutňoučké. Pak káva a kremka. Naši chlapi předávali ve skřítkovských čepičkách vánoční dárky, za doprovodu kláves obsloužených Ivanem Hudcem jsme si zazpívali koledy a pokračovala volná zábava, kterou jsme ukončili v 19.00 hodin. Všem bylo spolu dobře. Jana ještě každému vyvěštila, jaký kdo bude v příštím roce z andělských karet „ Popěvky srdce“ a postupně jsme se rozcházeli domů.