Naše kluby 2017

 

Leden a únor

Během měsíce ledna připravovali  naši důchodci vše pro plesovou sezónu. Místo klubu byl uspořádán ples důchodců.
 

Březen 

17.3. 2017 
- byl klub zaměřen na MDŽ a poděkování všem nečlenům klubu, kteří se již mnoho let aktivně podílejí na velmi dobrém průběhu našeho plesu.
 

Duben

7.4.2017
- proběhla výroční schůze klubu v přísálí KD. V programu byli členové jednatelkou seznámeni s činností klubu za rok 2016. Zprávu doplnila kronikářka o činnost tanečního souboru „ Čupr holky a kluci“. S hospodařením za uplynulý rok přítomné seznámila naše hospodářka. Předsedkyně klubu pokračovala ve vedení schůze – zaměřila se na zájezdy / návrhy p. Pecháčka a dalších/. Po schůzi následovala volná diskuse.
 

Květen

12.5.2017
- jsme se sešli na klubu v přísálí KD. Jana Kotalová s Jendou Dohnalem seznámili přítomné s připravovaným zájezdem dne 1/6 do obce Rymice- prohlídka skanzenu a do Pravčic – prohlídka zemědělské techniky našich dědů. Jenda dá plakáty do naší skřínky a výkladní skříně KD, Vlasta zajistí vyhlášení místním rozhlasem, M. Žáčková vybere určenou finanční částku – 150,- Kč / v této ceně je vstupné 30,- + 40,- Kč a za oběd 80,- Kč. /Všichni přítomní našeho setkání přinesli cenu do tomboly. Vylosování provedla Vlasta Zemková, Stáňa Rychta a Dana Pavelková. Ceny vybírala a označila Jiřina Rychtová, která prodávala s Marií Kořínkovou i losy. Na občerstvení jsme měli obložené housky, kávu a kremku. Jako vždy jsme popřáli oslavencům.

 

Červen

16.6.2017
Uvařil Mirek Vybíral vynikající guláš na občerstvení. V programu jednání jsme zhodnotili první pololetí roku 2017, Jana Kotalová seznámila přítomné s akcemi, které proběhnou do konce června a během prázdnin. Připili jsme oslavencům, pak si ještě dali kávu s kremkou a volná zábava pokračovala podle zájmu přítomných. 
 

Červenec a srpen

Prázdniny

 

Září

15.9.2017
Po dvou měsících prázdnin jsme se opět sešli v přísálí KD v počtu 49. Všechny přítomné přivítala předsedkyně Vlasta Zemková a hned jsme se pustili do připravených upečených kuřecích stehýnek s okurkou a chlebem. Tyto napekly jako vždy naše důchodky a opět bezchybně – jedli jsme s obrovskou chutí. Pak již následoval program – Vlasta seznámila všechny s akcemi, které proběhly od posledního setkání – a nebylo jich málo. Jana Kotalová převzala odpovědnost za přípravu soutěžního družstva na 4. důchodcovské klání, které proběhne dne 27. 9. v Dolních Životicích. Soutěžit budou: Jan a Jana Ondráčkovi, Draha Jaroňová a Zdenka Kořistková. Sraz všech, kteří pojedou na klání, bude v 15.15 před kulturním domem. Auty pojede – Jan Dohnal / bude i fotit/, Marie Kořínková, Jana Kotalová, Josef Tesař a Draha Jaroňová. Marie Žáčková si v tento oslavila 80-té narozeniny. Kromě ní jsme popřáli všem, kteří měli narozeniny v srpnu a září. Dne 1. října proběhne v hlavnickém sále setkání seniorů MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Co bude potřeba připravit, domluví se v pondělí 18. 9. na obci. Vlasta ještě informovala o přehlídce seniorských skupin ve Frýdku-Místku dne 13. 9. Připravíme se na vystoupení a uvidíme, jaké to bude. Odpoledne pokračovalo volnou zábavou u kávy a kremky.
 

Říjen

13.10.2017
 

Listopad

10.11.2017

 

Prosinec

8.12.2017