Listopad 2014

 

V klubu jsme se sešli 7. listopadu jako vždy v přísálí kulturního domu. Všichni, kteří přišli, přinesli do tomboly nějakou cenu. Na občerstvení jsme měli ražené housky se „sloním žrádlem“ a bramborovým salátem se salámem, kapsu s marmeládou a kávu. Vlasta Zemková zahájila a předala slovo staronovému starostovi obce, po něm místostarostce. Přítomní důchodci vyslechli informace o výsledcích voleb, chystaných akcích do konce roku 2014 a pozvání na pomoc při tradičním hrabání listí. Jana Kotalová navrhla zájezd do Velkých Hoštic – prohlídka výstavy betlémů, prohlídka zámku, penzionu, v zemědělském družstvu koně, oběd ve vinárně a na závěr prohlídka kostela. Pak jsme připili všem, kteří se narodili v říjnu a listopadu. Následovala volná zábava s občerstvením, losování cen tomboly a poslech hudby Jana Dohnala. Jako vždy to v přísálí hučelo jako v úle, ale my se dobře bavili.