Naše kluby 2018

Leden a únor

 
Během měsíce ledna připravovali  naši důchodci vše pro plesovou sezónu. Místo klubu byl uspořádán ples důchodců.
 

Březen

Dne 9.března – MDŽ v klubu důchodců

Mezinárodní den žen je spojen s mnohaletým bojem žen za ženská práva a rovnoprávnost mužů a žen. V roce 1908 několik tisíc žen pochodovalo ulicemi New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. Oficiálně byl uznán OSN v roce 1975.

Jak je již zvykem, slavíme v klubu MDŽ na březnovém setkání v sále kulturního domu. U krásně upravených stolů byly ženy obsluhovány našimi důchodci-muži. K občerstvení jsme měli pečená kuřecí stehna s okurkem a chlebem a kremku s kávou. Odpoledne zahájila předsedkyně Vlasta Zemková a předala slovo starostovi obce. Poděkoval všem důchodcům za jejich aktivní život pro obec a pohovořil o tom, co nás v tomto roce čeká. Pak Jana Kotalová seznámila přítomné s návrhem zájezdu do ostravského muzea na výstavu kočárků a do planetária. Zájezd zajistí Jarek Pavelek. Vlasta seznámila přítomné se seznamem těch, kteří se narodili od ledna do března, poté následoval přípitek. Co dál? Volná zábava, která byla přerušena v 16.00 hodin programem – módní přehlídka světových modelek.

 

Dne 16. dubna

Proběhla výroční schůze klubu důchodců v přísálí KD od 14.00 hodin ukončená tombolou a volnou zábavou. Roční zprávu za rok 2017 přednesla Marie Kejdová a zprávu doplnila o činnost Čupr holek a kluků Jana Kotalová. K občerstvení napekla naše děvčata kuřecí stehna, pak byla ke kávě již tradiční kremka. Vždy v dubnu máme na klubu tombolu – každý, kdo přijde, přinese cenu do tomboly. Losy jsou tradičně na 2,- Kč/ks. Prodalo se 600 losů. Cen se sešlo 54 ks.Losování prováděla Vlasta Zemková a Stáňa Rychta, ceny vydávala Jiřina Rychtová a Dana Pavelková.  V průběhu odpoledne jsme připili oslavencům a společně se pobavili.

 

Dne 1. června

Proběhl klub důchodců v zámeckém parku. Důvodem je uzavření kulturního domu – výměna oken, fasáda a podobně. Scházeli jsme se od 14,00 hodin, ale lilo jak z konve. Než trochu déšť povolil, část důchodců seděla v kryté čekárně a pak doběhla. V parku jsme seděli pod krytou částí. I pro nepřízeň počasí jsme se sešli v dostatečném počtu.

Sedělo se dobře, povídali jsme si, dovídali se, co nás ještě v nejbližší době čeká. Pršet přestalo před 15-tou hodinou. Radka Kudlíková přivezla objednané řízky s chlebem a hned jsme si je rozdali. Byly vynikající.

Dne 7. září

se sešli důchodci na prvním společném setkání po prázdninách v zámeckém parku, protože sál v kulturním domě ještě po rekonstrukci „kulturáku“ nebyl připraven. Naštěstí počasí přálo, pan Petr Kudlík nasmažil vynikající vepřové řízky a přivezl je ještě horké. Jako vždy se sešlo cca 50 našich důchodců. Zahájila Vlasta Zemková a všechny přivítala. Minutou ticha jsme uctili památku paní Vlasty Lhotské. Následovalo zhodnocení činnosti v měsících červenci a srpnu, dále Vlasta nastínila další činnost a Jana Kotalová seznámila přítomné s připravovanými volbami do obecního zastupitelstva. Protože bylo krásně teplo, dobře se sedělo a povídalo.

Dne 5. října 

v první den voleb do obecního zastupitelstva se v počtu 44 členů klubu sešli naši důchodci již v přísálí kulturního domu. Nově opravený kulturák se nám moc líbí, také zaujala nová červená opona. Členové velmi pozorně poslouchali vyprávění o úspěchu na Dni seniorů v Ostravě / vedeno v příloze Čupr holek a kluků/, ale také o výletu 13-ti členů na ryby do Bělé/vedeno v různém/. Na klubu jsme také popřáli paní Květě Rychtové a Janu Rychtovi k jejich ZLATÉ SVATBĚ. Vlasta Zemková předala oběma kytici, popřála jim za všechny přítomné a Jana Kotalová přednesla přání.

Zdá se Vám, že to bylo včera, ba, že to bylo ještě před chvíli,

Byli jste mladí, horká čela, svatební písně hladily.

Zdá se Vám, že to bylo včera a je to padesát let.

A vaše oči, a vaše čela, život si popsal. Dál jde svět.

Vím, byly chvíle slunné, jasné, přehnaly se i s vichřicí.

Vzpomeňte dnes, jen ty krásné, kdy spolu jste po boku věrně šli.

Oba oslavenci nabídli k občerstvení pití a koláče.

 

Jana Kotalová přítomné ještě seznámila s možností v příštím roce vycestovat s cestovkou / je na www.ckalb.net/ - Libuše Bártová na společnou dovolenou. Bližší informace budou v prosinci.

Dne 9. Listopadu

se sešli členové klubu v počtu 53 přítomných v přísálí KD ve 14.00 hodin. Zahájila Vlasta Zemková a přivítala staronového starostu Bc. Aleše Salibora a místostarostku Alenu Nezmarovou. Tito seznámili důchodce s programem na další 4 roky. Poté hovořila Jana Kotalová o všech akcích, které proběhly od posledního setkání v klubu. Pak Vlasta Zemková za všechny popřála těm, kteří se narodili v měsíci listopadu, hlavně Elišce Kořistkové z Bratříkovic, která slavila své kulaté 70-sáté narozeniny a všechny přítomné pohostila koláčem. Jana K. jí složila básničku.

Na klubu dnes oslavíme 2x 35 roků,

oslaví je pěkné s námi Eliška od Kořistků.

Přinesla nám pohoštění, tak jí pěkně popřejem,

buď Eliško pořád zdravá, krásná jak je dnešní den.

Eliško naše milá, prožij dalších třicet let,

s úsměvem tu mezi námi, vždyť k nám patříš už pár let.

V důchodu si dobře vedeš, vypadáš fakt na dvacet,

proto s námi tady všemi, můžeš živijó zapět.

Poté následoval přípitek, občerstvení a volná zábava. Prodej losů á 2,- Kč na tombolu, kterou jsme si připravili sami z drobných dárků, proběhl velmi rychle a již Vlasta a Stáňa zahájili losování. Ceny přinesli všichni a výherci z nich měli radost. V další části odpoledne Jana K. všechny zabavila hrou BINGO. Sice jsme nic do banku nedali a nic tím pádem nevyhráli, přesto nás hra velmi pobavila. Bylo to opět krásné odpoledne.