Září

Klub důchodců  - září  2014

            Velké prázdniny skončily a začal školní rok. Toto je začátek i podzimních klubů důchodců. 12. září jsme se sešli opět v přísálí kulturního domu. Zúčastnil se starosta Aleš Salibor i místostarostka Alena Nezmarová. Na občerstvení připravily doma ve svých troubách některé členky pečená kuřecí stehna. K nim jsme měli chléb a okurek. Po zahájení předsedkyní Vlastou Zemkovou hovořil o uplynulém období starosta, doplnila místostarostka a Jana Kotalová seznámila přítomné s připravovanými akcemi k 40. Výročí otevření kulturního domu. Společně jsme připili těm, kteří se narodili v červenci, srpnu a září. Pak již běžela volná zábava, která byla veselá, a všichni se dobře bavili.