Květen

KVĚTEN

KVĚTNOVÝ KLUB

Klub se sešel dne 11. Května v KD. Projednávali jsme zájezd, který připravuje Jan Dohnal a pak již jen běžné záležitosti.

Smažení vajec 17.5.

se stává tradiční akcí důchodců v měsíci květnu.  Již několik let vajíčka smažíme v zámeckém parku. Základní železné kolo, na kterém se dělá oheň, připravuje obecní pracovník, podkladový stojan pro velký 20-ti litrový kastrol si půjčujeme od paní Hany Lukášové. Kastrol letos zajistila Anka Lišková, která se společně s Pepou Střílkou a Pepou Tesařem starala o vznik vaječiny. Vajíčka jsme přinesli všichni – bylo jich cca 164. Dost žen se staralo o rozbíjení vajíček a jejich rozmíchání, přípravě špeku, pažitky apod., také nesměla chybět káva. Hospodu otevřel náš oblíbený hospodský Martin včas, takže jsme si mohli objednat vše, co teče – podle chuti a solventnosti svých peněženek.