Klub 2004

 

Zpráva o činnosti Klubu důchodců  Hlavnice v  roce 2004.

           

Klub důchodců Hlavnice již od svého založení sdružuje důchodce jak z Hlavnice tak i z Bratříkovic. Členu klubu jsou i někteří důchodci – rodáci z Hlavnice, kteří momentálně bydlí mimo Hlavnici a Bratříkovic.

 Počet členů klubu se pohybuje mezi 70, až 80 členy  V průběhu roku 2004 zemřeli: Langrová Marie, Lišková Bohumila, a Štecová Anna..

         V roce 2004 se konalo:  6 zasedání klubu, 2 zájezdy , tradiční ples důchodců , 3 vystoupení mažoretek , 2 vystoupení „Poupat“, jedna brigáda, účast na pochování basy a účast na Dětském dnu.

6. února se konal již šestý tradiční ples důchodců. Ples se konal v 15 hodin v Kulturním domě Hlavnice.

K tanci a k poslechu hrála hudba Duo sestry z Jamnice. Letošního plesu se zúčastnilo rekordní množství  a to přes 200 důchodců z Hlavnice, Bratříkovic i ze širokého okolí. Do tomboly příspěli důchodci a sponzoři celkem 193 cenami.

         Letos po prve byli přicházející uvítání u vchodu paní Božkou Stonišovou a p. Václavem Káňou

Chlebem a solí a štamprlí vodky.

         Ples zahájil v 15 hod Ing Pecháček, který přivítal přítomné a poděkoval za dary do tomboly.

V 16 hodin začalo vystoupení členek klubů – mažoretek ve slušivých uniformách, které ušila pí Vlasta Zemková. Vystoupení vymyslela a nacvičila Mgr Dana Kaliková. Zdařilé vystoupení bylo provázeno velikým potleskem přítomných. Mažoretky vystoupily ve složení: Mgr. Kaliková Dana, Zítková Marie, Zemková Vlasta, Vaclavíková Jindřiška, Pavelková Danuše, Čechová Krista, Káňová Julie, Dzimbaníková Marie, Kejdová Marie a Lišková Božena.

         S velikým úspěchem vystoupily Mažoretky i na Obecním plese a 17. září vystoupily pro účastníky oslav 10 ročníku celostátní literární soutěže prózy Hlavnice A.C.Nora  a pro účastníky symposia výtvarníků v Hlavnici.

 Na plese bylo postaráno i o bohaté pohoštění. Při obsluze pomáhalo šest mladších děvčat  Již  ve čtvrtek napekly důchodkyně z 15 kg mouky 1050 koláčů, o které byl takový zájem, že byly prodány ještě před zahájením plesu. Dále se prodával guláš a klobásy. K pití se prodávalo víno, kořálka, káva a nealko.

         Celkově je možno hodnotit, že letošní ples byl mimořádně dobře navštíven a opět se vydařil.

Hlavní zásluhu na přípravě a dobrém průběhu plesu mají naše důchodkyně z Hlavnice i z Bratříkovic, které přípravě plesu věnovaly mimořádnou péči a patří jim poděkování všech členů klubu důchodců.

FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Z_akci_klubu_2004

21. února se důchodkyně a důchodci zúčastnili na průvodu masek a večerním reji masek při pochování basy v Hlavnici.

hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Vodeni_medveda_2004/

 5. března – zasedání klubu spojené s oslavou MDŽ. Přítomno 60 členů. Dárky obdrželi muži i ženy.

Ženy obdržely ručníky a muži 1/3 l vína. Pro všechny bylo připraveno pohoštění. K tanci a k poslechu hrál pan Hanke. V průběhu zasedání vystoupila folklórní soubor důchodců v hlavnických krojích, která zazpívala přítomným několik lidových písní.Soubor vystoupil ve složení: Zemková Vlasta, Čechová Krista, Václavíková Jindra, Zítková Marie a jediný zástupce mužů Káňa Václav

hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Duchodci_vylet_Rapotin_2004/

23. dubna – zasedání klubu. Přítomno 54 členů. Prohlídka videozáznamu a fografií z plesu a z pochování basy. Příprava výletu do Rapotína a do Tylova na 13. května.

hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Duchodci_vylet_Beskydy_2004/

13. května  se konal autobusový zájezd do zemědělského skanzenu „u Havlíčků“ v Rapotíně.  Skanzen je zaměřen na sbírky starých strojů, zařízení a potřeb dříve používaných v zemědělství a v domácnostech. Součástí je i malá výstava motocyklů a malá zoologická zahrada. Zpáteční cestou jsme se stavili na ryby do Tylova u Bruntálu. Zájezdu se zúčastnilo 40 členů. I přes deštivé a chladné počasí se zájezd vydařil.

 

25. června – zasedání klubu. Na zasedání bylo provedeno zhodnocení výletu a konala se příprava na dětský den. Přítomno 51 členů. Pro děti upekly důchodkyně cukroví a na dětském dnu pomáhaly s obsluhou. Klub důchodců přispěl na dětský den částkou 900 Kč.

 

13. září se konal zájezd klubu důchodců na Pustevny. A do Rožnova pod Radhoštěm.

Zájezdu se zúčastnilo 40 členů. Po dobu zájezdu bylo krásné počasí a účastnici byli se zájezdem velmi spokojeni.

22. října – se konalo zasedání klubu důchodců  na kterém  proběhly soutěže mužů, žen a dvojic

Soutěže v přípravě jablkového závinu se zůčastnili : Kořistka jan, Rychta Jan, Dohnal Jan, Liška Zdenek a Káňa Václav. Porota ve složení: Matýsková Zdenka, Seibertová Marie a Čechová Anička s e shodla na tom, že nejlépe se závin povedl Káňovi Václavovi.

Soutěže v třídění fazolí, hrachu a čočky na čas se zúčastnily. Červená Markéta, Lišková Anna, Káňová Julka, Žáčková Marie a Zítková Marie. V nejkratším čase úkol zvládla Zítková Marie.

Dále  soutěžily dvojice s nafukovanými  balónky. Soutěže se zúčastnily dvojice: manželé Káňovi, manželé Žáčkovi a dvojice Kotala Mirek a Zemková Vlasta. Nejlépe si v soutěži vedli manželé Káňovi.

 

29. října proběhla brigáda důchodců pří úklidu listi v prostorách centra obce Hlavnice. Brigády se zúčastnilo 25 důchodců. Během několika odpoledních hodin byl úklid listí proveden.

 

19. listopadu zasedání klubu, na kterém byla zorganizována tombola výher donesených důchodci. K tanci a k poslechu hrál pan Hanke. Konala se příprava na klub v prosinci. Přítomno 48 členů.

17. prosince se konalo poslední zasedání klubu důchodců v tomto roce. Zasedání začalo ve 13,30 hod v Základní škole v Hlavnici. Děti předvedly důchodcům vánoční kulturní program.

Dále pokračovalo zasedání klubu v Kulturním domě, kde bylo pro členy připraveno pohoštění i vánoční dárky. V průběhu odpoledne předvedly důchodkyně  nově nacvičenou skladbu „Poupata“, které na hudbu bývalé spartakiádní skladby vymyslela a nacvičila Mgr. Dana Kaliková. Slušivé uniformy důchodkyním ušila Vlasta Zemková. Vystoupení bylo generálkou – přípravou na vystoupení 29 prosince v kulturním programu oslav 30 výročí výstavby Kulturního domu v Hlavnici.

 Na zasedání byla provedena příprava, organizace, včetně rozdělení úkolu pro ples důchodců, který se bude konat 21. ledna 2005.    

29. prosince předvedly členky klubu důchodců své vystoupení „Poupata“ v kulturním programu v rámci oslav 30. výročí výstavby kulturního domu v  Hlavnici. Vystoupení bylo provázeno velikým potleskem přítomných a velikou měrou přispělo k dobrému průběhu oslav.

 

         V závěru této zprávy je nutno poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu všech akci klubu důchodců  v tomto roce podíleli. Nutno je poděkovat i Ing Pecháčkovi , Ing Hamerské  a Jendovi Dohnalovi, kteří se starají o pořízení fotodokumentace a videozáznamu z našich akci. Zvláště však je nutno poděkovat skupině - výboru důchodkyň v čele s paní Marií Zítkovou, které jednotlivé akce připravovaly a mají hlavní zásluhu na dobrém průběhu všech akcí klubu důchodců v roce 2004

 

Zapsal: Ing František Salibor                                       Zítková Marie

                                                                  Představená Klubu důchodců v Hlavnici

 

.