Říjen 2016

 

Klub dne 14. října zahájila předsedkyně Vlasta Zemková a seznámila přítomné členy s programem.

1/ informace místostarostky o vyhodnocení obce Krajskou seniorskou radou na Dni seniorů v Bruntále a ze setkání s vedením KSR. Obec získala plaketu nazvanou „ Za obec seniorům nejpřívětivější“.

2/ Jana Kotalová povyprávěla o celém setkání seniorů z kraje v Bruntále / bližší informace jsou v části různé/. Ukázala získaný certifikát za činnost klubu.

3/ Přípitek všem narozeným v říjnu

4/ Občerstvení – párečky, hořčice, kajzerka, kobliha, káva

5/ Informace o dovolené 8-mi našich členů v lázních Vyššné Ružbachy / bližšší informace v části různé/

6/ Volná zábava