Červen 2016

 

Klub důchodců

se konal 9/6 v přisálí KD. Den předem připravovaly u paní Marie Kalikové a pod jejím vedením  naše důchodky – Vlasta Zemková, Marie Žáčková a Dana Pavelková guláš. Klobouk dolů paní Mařence Kalikové za její umění vařit chutné guláše, byl vynikající!

Klub zahájila předsedkyně Vlasta, přivítala všechny přítomné, seznámila nás s výčtem těch, kteří slaví narozeniny v červnu a červenci a všem jsme připili na zdraví. Pak již provedla zhodnocení zájezdu, smažení vajec a  informovala přítomné o vystoupení našich Čupr holek a kluků v Jeseníku. Máme možnost podat návrhy, kam bychom mohli jet na zájezd v srpnu. Jana pak rozdala papírové ubrousky a všichni jsme si hráli – bojovali s Alzheimrem formou skládání ubrousků do různých tvarů. Káva, kobliha, nealko i  štamprlička byly s námi až do 18,00 hodin, kdy posezení klubu končilo. Opět se sejdeme až v září.

RŮZNÉ

Naše členka Marie Kořínková pozvala zástupce klubu na oslavu svých 60-tých narozenin. Jana složila písničku, s Vlastou si připravila scénku a v sobotu 10/6 v 18,00 hodin společně s Lidkou Matýskovou a Hankou Rozmanitovou všechny pozvané hosty dobře pobavily.

Smažení vajec

Smažení vajec je už několik let důchodcovskou tradicí. Letos proběhlo 2. 6. 2016 v zámeckém parku od 14:00 hodin a bylo spotřebováno 205 vajec. I když skoro po celou dobu mrholilo a postupně se i ochlazovalo, chlapi se snažili rozdělat oheň a skupina ochotných žen se starala o dobře našlehaná vajíčka, mazání chlebů apod. Vaječina byla výborná, zábava také a náš hostinský Martin se snažil, aby bylo dostatek tekutin pro každého z nás.