Březen 2016

 

Klub důchodců dne 4. 3. 2016

Jak je již několik let zvykem, první klub v roce je vždy v měsíci březnu – leden a únor je plný tanečních nácviků a vystoupení Čupr holek a kluků, také organizací našeho plesu.

Na první pátek v březnu byl nachystán sál pro cca 80 osob – důchodců a pozvaných hostů na klub spojený s oslavou MDŽ.  Také je již několik let zvykem na tento klub zvát ty, kteří nám ochotně pomáhají při organizaci plesu – a nejsou důchodci. Pro všechny/ ženy, ale i naše muže/ jsme zakoupili hořké čokolády. Naše členky již ve čtvrtek chystaly občerstvení – peč. kuř. stehna. V pátek dopoledne do kulturního domu navozili Vlasta Zemková, Anka Lišková s Janem Rychtou pití, koblihy, chléb, okurky a připravená pečená stehýnka. 

Zahájení klubu provedla Vlasta- všechny přivítala a předala slovo starostovi Aleši Saliborovi, který velmi pěkně pohovořil o záměrech obce - co už se udělalo, co se chystá, poděkoval členům za aktivitu a reprezentaci obce a popřál ženám k jejich svátku. Poté následovala minuta ticha za zemřelé / p. Lidku Steinerovou a Helenu Chmelovou/, přijali jsme nového člena pana Víťu Kořínka a pak již Vlasta vyjmenovala všechny, kteří slavili nebo budou slavit narozeniny v období leden – březen a společně jsme si připili. Marie Žáčková – naše pokladní seznámila přítomné s finančním vyhodnocením plesu a Jan Dohnal, starosta a Vlasta požádali členy klubu, aby uvažovali, jaké zájezdy můžeme v tomto roce uskutečnit.  

Kulturní program připravily Čupr holky a kluci svým vystoupením „ Včelí medvídci na jarní louce“. Čmeldové posléze naběhli mezi nás a rozdávali čokolády. Jana Kotalová si připravila nějaká moudra a malou soutěž dvou skupin -  důchodci versus mladší /obsluhující z plesu/. Skončilo to nerozhodně. Až do 20 hodin následovala volná zábava – zpívaly se písně, někteří tančili, ale většinou jsme si povídali a bavili se.