Duben 2016

 

Výroční schůze klubu důchodců – 8. 4. 2016

 

Měsíc duben je pro nás důchodce měsícem bilancování – co jsme v uplynulém roce dělali, co jsme dokázali a jak jsme reprezentovali naši obec.

Je potěšující, že každým rokem se můžeme pochválit – umíme, snažíme se a v rámci svých možností obec reprezentujeme.

V přisáli KD v 14.00 hod. zahájila klub předsedkyně Vlasta Zemková. Seznámila přítomné s připraveným programem.

Nejdříve jsme vyjádřili minutou ticha úctu k zemřelému Karlu Kořínkovi, pak se seznámili s výčtem těch, kteří slaví v tomto měsíci narozeniny.

Výroční zprávu za rok 2015 podala jednatelka Marie Kejdová. Zprávu doplnila Jana Kotalová - O činnosti souboru Čupr holky a kluci, či podrobnější informace o dalších akcích, kterých se zástupci našeho klubu zúčastnili. Tato také předala přítomným k prohlédnutí kroniku ze života našich důchodců za rok 2015.

Následovalo slavnostní přijetí nového člena klubu – pana Vítka Kořínka, kterého pasovala Vlasta Zemková. Víťa se již od prosince 2015 zapojil do nácviku tanců souboru Čupr holek a kluků.

O občerstvení / párky, koblih, káva/ se starala vedoucí bufetu Rita Stecová+  Jindra Václavíková s Miladou Valuškovou