Listopad - prosinec 2016

20. prosince - posezení tanečníků

Na zkoušce dne 20.12.předsedkyně Vlasta poděkovala všem členům tanečního souboru za reprezentování v širokém okolí, za ochotu vystupovat a hlavně za schopnost dobrovolně podle potřeby nacvičovat nová vystoupení.

 

Velké Heraltice 9. prosince

Vystoupili s tanečním provedením „ Broučci na jarní louce“ v sále kulturního domu Velké Heraltice dne 9.12. v dopoledních hodinách pro důchodce obcí spadajících pod Velké Heraltice. Vystoupení pak zpestřili veršovanou pohádkou „ O Karkulce a vlkovi“.

 

Mikulášská nadílka 3. prosince

Proběhla v sále kulturního domu „ Mikulášská nadílka“, kterou pořádá kulturní výbor obce. Naše důchodkyně v počtu šesti 30.11. napekly na tuto akci cukroví – linecké pečiv o a vanilkové rohlíčky.

 

Vánoční akademie v Litultovicích 2. prosince

Tříčlenná delegace našeho klubu ve složení – Vlasta Zemková, Marie Kaliková a Jana Kotalová se zúčastnila vánoční akademie dětí Základní školy v Litultovicích, která byla reprízou pro místní seniory a hosty. Jana Kotalová předala ředitelce školy sladké potěšení pro personál školy za velmi dobrou práci s dětmi, krásnou výstavku výrobků dětí s vánoční tématikou a velmi vtipný a dobře provedený program dětí. 

 

I. adventní neděle 27. listopadu

Se sešli naši občané a v hojném počtu i důchodci na rozsvěcení vánočního stromku. U dobrého punče jsme společně zpívali koledy.

 

26. listopadu Oslava narozenin Jany Kotalové

U příležitosti 70-tých narozenin Jany Kotalové připravili „Čupr holky a kluci“ dvě vystoupení , které udělaly radost nejen oslavenkyni, ale hlavně všem přítomným hostům – z Opavy, Kyjova, Znojma, Zlína, Břeclavi, Strážnice, Olešnice a Moravských Kínic.

Hosté vzkazují našim důchodcům: Klobouk dolů před vámi, buďte takoví i nadále!

 

DŮCHODCOVSKÉ  KLÁNÍ -

První klání se uskutečnilo v Hlavnici v roce 2014 – soutěžilo 5 družstev z obcí – Jakartovice, Litultovice, Dolní Životice, Velké Heraltice a důchodci ZD Loděnice.  Vítězství si odneslo družstvo z Litultovic. V  roce 2015 převzal štafetu pořádání jakartovický „Čtyřlístek“ a soutěžila družstva z obcí Litultovice, Hlavnice, Dolní Životice, Kylešovice a náhradní družstvo mimo soutěž z Jakartovic  místo Jezdkovic. Opět si vítězství odnesli litultovičtí.

Dne 19.11.2016  v zámku Litultovice se uskutečnilo 3. důchodcovské klání mezi 4 obcemi: Hlavnice, Jakartovice, Dolní Životice a Jezdkovice. Klub důchodců v Litultovicích byl pořádající, proto vše připravil, ale nemohl postavit dle daných regulí  soutěžní družstvo.

Za naše hlavnické důchodce soutěžili – Jana Kotalová, Jaroslav Pavelek, Stanislav a Jiřina Rychtovi. Byli dobří a zvítězili. Na druhém místě se umístila družstva Čtyřlístku z Jakartovic a Dolní Životice, třetí příčku obsadili Jezdkovice.

Celé odpoledne moderoval pan Jan Raida, porotu tvořil král Jan 1., královna Magdaléna 2. a princezna Lucie. Soutěže připravilo páže Dana.

Družstva zápolila v - obratnosti s míčkem, provázkem a tyčkou, potom i ve vodění slepého mezi lahvemi, testových znalostech a znalosti různých rčení o rukou, nohou a o prstech. Náročná byla týmová práce v hereckém vyjádření přísloví a nakonec složení básně či písně s užitím čtyř daných slov.

Kulturní program:  litultovičtí připravili  - k poslechu hrála živá hudba, zazpívaly místní seniorky lidové písně a 4 chlapi zatančili úžasný kankán. Naši důchodci přednesli veršovanou pohádku „ O Červené Karkulce „

Jak je již dobrým zvykem u těchto klání, atmosféra byla výborná. Příští klání v roce 2017 připraví Dolní Životice.