Září - říjen

Ocenění našeho klubu

3. října 2016 ve 14.00 hodin navštívili naši obec zástupci vedení KRS v počtu 3 a chtěli se ujistit, že obec získala uznání opravdu správně. My jsme je přivítali v přísálí KD – nejen starosta a místostarostka, ale dalších 7 členů Čupr holek a kluků zatančilo na přivítanou „ Babičko, nauč mě charleston“. Pak následovala debata o našich důchodcích, činnosti, spolupráci s obcí a malé občerstvení.

 

1. října 2016 pořádala Krajská rada seniorů /KRS/ v kulturním domě Bruntál setkání seniorů z celého kraje. Protože za náš klub napsala Jana Kotalová podklady o činnosti za období od 1. října 2015 do 31. srpna 2016 a předala je na obci místostarostce Aleně Nezmarové. Tato dopsala i zapojení obce pro naše seniory a materiál odeslala na KRS. Na setkání do Bruntálu pak vyjela Vlasta Zemková a Jana Kotalová za naše důchodce. Předseda KRS pan Fabián pozval ještě zástupce obce k převzetí plakety. Největším zážitkem pro Vlastu i Janu bylo vyhodnocení našeho klubu mezi těmi, které mají velmi aktivní život – ocenění Certifikátem. Místostarostka převzala plaketu za Obec nejpřívětivější k seniorům v kraji. Jsme hrdi na svou aktivní činnost a na naše důchodce!

Další šedesátiny

 29. října v počtu 12 jsme vyjeli popřát naší bývalé spolutanečnici a člence klubu Hance Rozmanitové k 60. narozeninám do jejího nového bydliště – Nové Lublice.  Zazpívali jsme jí přání.

Týdenní zájezd

18. září až 23. září se osm našich členů zúčastnilo společné dovolené s důchodci okolních obcí – pořádala cestovka SPIRIT – vedoucí Fanka Špillerová z V. Heraltic. Vyjeli jsme do lázní Vyšné Ružbachy na Slovensku. Téma – ve španělském stylu. My jsme využili našich kostýmů.

Největším zážitkem byla jízda po řece Dunajci na pltích.

hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Dovolena_Vysne_Ruzbachy_18.9.2016

Domov seniorů Slavkov

16. září nás pozvala do Domova seniorů ve Slavkově ředitelka domova, abychom v rámci dne otevřených dveří klienty pobavili svým vystoupením v době od 10.00 do 11.30. Přijeli jsme v počtu osmi – Jana Kotalová, Vlasta Zemková, Dana Kaliková, Lidka Matýsková, Jarek a Dana Pavelkovi, Marie Žáčková  a  Anka Lišková. Zatančili jsme „ Babičko, nauč mě charleston“ a „ Tři čuníci“. Vlasta s Janou zahrály scénku a Jana svým osobitým humorem bavila po celou zbývající dobu. Všichni se dobře bavili.

Slavíme sedmdesátiny

10. září slavil v KD své 70. narozeniny pan Luboš Kořistka. V počtu tří – Vlasta, Jana a Lidka jsme popřáli písní.

Slavíme devadesátiny

6. září v počtu sedmi jsme navštívili Domov seniorů Sv. Zdislavy v Opavě, kde nyní žije naše členka klubu paní Marie Mičolová. Tato oslavila své 90. narozeniny. Opět jsme jí popřáli zpívaným přáním.

Slavíme šedesátiny

3. září oslavovala v KD naši spolutanečníci Milan a Antonie Matýskovi společně své 60. narozeniny. Připravili jsme vystoupení „ Učitelka tance“ a zazpívali přání v písni – složila Jana Kotalová.