Září - říjen

Ocenění našeho klubu

3. října 2016 ve 14.00 hodin navštívili naši obec zástupci vedení KRS v počtu 3 a chtěli se ujistit, že obec získala uznání opravdu správně. My jsme je přivítali v přísálí KD – nejen starosta a místostarostka, ale dalších 7 členů Čupr holek a kluků zatančilo na přivítanou „ Babičko, nauč mě charleston“. Pak následovala debata o našich důchodcích, činnosti, spolupráci s obcí a malé občerstvení.

 

1. října 2016 pořádala Krajská rada seniorů /KRS/ v kulturním domě Bruntál setkání seniorů z celého kraje. Protože za náš klub napsala Jana Kotalová podklady o činnosti za období od 1. října 2015 do 31. srpna 2016 a předala je na obci místostarostce Aleně Nezmarové. Tato dopsala i zapojení obce pro naše seniory a materiál odeslala na KRS. Na setkání do Bruntálu pak vyjela Vlasta Zemková a Jana Kotalová za naše důchodce. Předseda KRS pan Fabián pozval ještě zástupce obce k převzetí plakety. Největším zážitkem pro Vlastu i Janu bylo vyhodnocení našeho klubu mezi těmi, které mají velmi aktivní život – ocenění Certifikátem. Místostarostka převzala plaketu za Obec nejpřívětivější k seniorům v kraji. Jsme hrdi na svou aktivní činnost a na naše důchodce!

Další šedesátiny

 29. října v počtu 12 jsme vyjeli popřát naší bývalé spolutanečnici a člence klubu Hance Rozmanitové k 60. narozeninám do jejího nového bydliště – Nové Lublice.  Zazpívali jsme jí přání.

Týdenní zájezd

18. září až 23. září se osm našich členů zúčastnilo společné dovolené s důchodci okolních obcí – pořádala cestovka SPIRIT – vedoucí Fanka Špillerová z V. Heraltic. Vyjeli jsme do lázní Vyšné Ružbachy na Slovensku. Téma – ve španělském stylu. My jsme využili našich kostýmů.

Největším zážitkem byla jízda po řece Dunajci na pltích.

Domov seniorů Slavkov

16. září nás pozvala do Domova seniorů ve Slavkově ředitelka domova, abychom v rámci dne otevřených dveří klienty pobavili svým vystoupením v době od 10.00 do 11.30. Přijeli jsme v počtu osmi – Jana Kotalová, Vlasta Zemková, Dana Kaliková, Lidka Matýsková, Jarek a Dana Pavelkovi, Marie Žáčková  a  Anka Lišková. Zatančili jsme „ Babičko, nauč mě charleston“ a „ Tři čuníci“. Vlasta s Janou zahrály scénku a Jana svým osobitým humorem bavila po celou zbývající dobu. Všichni se dobře bavili.

Slavíme sedmdesátiny

10. září slavil v KD své 70. narozeniny pan Luboš Kořistka. V počtu tří – Vlasta, Jana a Lidka jsme popřáli písní.

Slavíme devadesátiny

6. září v počtu sedmi jsme navštívili Domov seniorů Sv. Zdislavy v Opavě, kde nyní žije naše členka klubu paní Marie Mičolová. Tato oslavila své 90. narozeniny. Opět jsme jí popřáli zpívaným přáním.

Slavíme šedesátiny

3. září oslavovala v KD naši spolutanečníci Milan a Antonie Matýskovi společně své 60. narozeniny. Připravili jsme vystoupení „ Učitelka tance“ a zazpívali přání v písni – složila Jana Kotalová.