Květen - červen

 

28/6 Den seniorů Bruntál

 

Svatojánská noc v zámeckém parku – 24.6.

Vyhodnocení bábovek:

S počtem 42 hlasů byla oceněna bábovka ala Sachr Jany Kotalová, 34 hlasy čokoládová bábovka Marie Kořínkové st. 

 

11/6   Uhlířov

Pozvání jsme přijali od ZO ČČK, která slavila 60. let od svého založení. V počtu 10-ti Čupr holek jsme předvedly taneční vystoupení „ Poupata“. Jana ještě přítomné pobavila scénkou „Balada o řepě“ a svými vtipy. Moc jsme se líbili a hlavně, obrovské uznání přišlo ze strany mladých. 

 

8/6 Jeseník

Centrum sociálních služeb v Jeseníku sdružuje tyto organizace: Domov pro seniory, chráněné bydlení a denní stacionář. V tento den byla personálem připravena akce „ Kácení májky“, na kterou byli pozvání i polští přátelé z domova seniorů z Poské republiky – z Prudníku. Vedení centra přes Mgr. Danu Kalikovou pozvalo Čupr holky a kluky k provedení tanečního vystoupení od 15,00 hodin. Jana již od 14,00 hodin měla pro přítomné připravené zábavné přivítání, přednesla nějaké verše a vtipy a složila i píseň na slova zadaná seniory. Ostatní účinkující přijeli dvěma auty – ale netrefili k budově. Museli zavolat na vedení a nechat se navigovat. Přesto dorazili těsně po 15-té hodině a vystoupení „ Babičko, nauč mě charleston“ okouzlilo svou bezprostředností všechny přítomné. Naši roztančili i ostatní místní důchodce a hosty z Polska.

26. 5. 2016 Zájezd do KOPŘIVNICE

zájezd : cíl – Kopřivnice:  technické muzeum, auto-moto, lašské muzeum  odjezd v 8.00 hodin od zastávky TQM, příjezd do 16.00 hodin.

Vybráno od přihlášených účastníků 100,- na vstupné.

Autobus přijel na čas a nejdříve vyrazil do Bratříkovic vyzvednout přihlášené důchodkyně. Nedostavila se p. Světlíková – nestihla být připravena k odjezdu autobusu. Celkem se vydalo do Kopřivnice 36 účastníků. V 9.30 jsme byli u technického muzea a prohlídku jsme absolvovali všichni společně. Po skončení jsme se rozdělili na dvě skupiny – ti kteří ještě dobře chodí šli do dalších obou muzeí, druhá skupina navštívila jen lašské muzeum. Spokojení jsme ovšem byli všichni. Po skupinkách jsme se vydali někam se naobědvat, sednout si k pivu a kafíčku. Někteří stihli i nakoupit – halenky, boty, zeleninu či ovoce. Zpět jsme dorazili v 15.30 a opět část se vydala oslavit dobrý příjezd do místní hospody, další se chystali na výroční schůzi ZOD. Den se všem vydařil.

 

27.5. 2016 Setkání s důchodci v Litultovicích na akademii v ZŠ

v počtu čtyř důchodkyň jsme vyjeli do Litultovic. V základní škole děti se svými učitelkami a vychovatelkou připravily malou akademii. Vyjely jsme v 9,00 hodin. Ve škole bylo připraveno občerstvení s kávou. Do 10.00 hodin dorazili i důchodci z Litultovic, děti z mateřské školy a starosta obce. Program byl pestrý a velmi pěkný. Paní ředitelce děkujeme za pozvání.