Květen - červen 2015

 

Smažení vajec

Smažení vajec dne 15.5.2015

V zámeckém parku již několik let vždy v měsíci květnu probíhá smažení vajec. Důchodci zajistí vajíčka, Anka Lišková velký kastrol a vařechu, ohniště a dřevo, Máňa Žáčková připraví špek na sádle, Máňa Kaliková zase pažitku, Vlasta zemková zajistí v obchodě 7 pecnů chleba… no pak snad by již mohlo smažení začít. Naše děvčata už mají s vejci zkušenost, takže našlehat 214 vajec pro smaženici je již pro ně maličkost. Cglapi – Jarek Pavelek, Josef Střílka a Josef Tesař připravili ohniště, rozehřáli připravený špek a pak už jen míchali smaženici a míchali a míchali. Kdo nic nedělal, tak sledoval jak to jde a hlavně si objednával v místní hospodě tekuté občerstvení. Vynikající alžírskou kávu, pivo, birell, minerálky a podobně. Vše krásně šlapalo! Hotovou smaženici děvčata namazala na chleby – pořádnou vrstvu a každý snědl nejméně chleby dva. I když nebylo vedro, nepršelo a posezení se vydařilo. Sešlo se nás celkem 50.

 

Vystoupení ve Slavkově na setkání rodáků

Čupr holky a kluci – dne 23.5.2015

Na pozvání pana Jana Raidy (bývalý starosta z Litultovic) jsme jeli vystoupit s tancem „ Babičko, nauč mě charleston“ na setkání rodin Raidů do sálu ve Slavkově. Sešlo se již kolem 60-ti / staří i mladí/ a bavili se dobře. Naše vystoupení bylo pro všechny zpestřením a líbilo se.

 

Karmaš v Hlavnici

V nedělí 31. května pomohy některé čuprholky a někteří čuprkluci při fandění. Jelikož první je pozvaly Sněženky, postavily se k jejich bráně a fandily naplno proti Machrům.
 

Dětský den 7.6.

Byl pořádán kulturním výborem v indiánském duchu. Pomocí různých soutěží děti zachraňovaly Rybanu, vše jim kazil šaman, ale jako vždy, děti vyhrály a akce byla velmi úspěšná.

Naše důchodkyně ve stánku „ U Nšoči“ prodávaly koláče, párky v rohlíku a zákusky.  Vlasta s Janou vítaly přicházející děti, rodiče a hosty plaketou „ Dětský den“ a sladkostmi, které dětem zakoupil náš klub / ve výši 1.000,- Kč/.

 

Vystoupení na oslavě padesátin paní Lenky Tesařové ve Štáblovicích dne 20.6.

 

Na pozvání pana Tomáše Tesaře vystoupila skupina 7-mi členů čupr holek a kluků ve složení – Jana Kotalová, Jan Kavan, jarda Pavelek, Dana Pavelková, Vlasta Zemková, Anna Lišková a Lidka Matýsková s tancem „ Babičko, nauč mě charleston“.

Vystoupení mělo šmrnc, i když zlobila nahrávka hudby. Ihned jsme dostali nabídku na vystoupení v září k 70. narozeninám maminky jedné z účastnic oslav.

 

Posezení „ Čupr holek a kluků „ dne 10. 6. v obecní hospodě

 

Paní Vlasta s Janou domluvily s vedoucím hospody panem Martinem Hanouskem posezení v prázdné obecní hospodě / nyní je provoz hospody v parku/ pro 25 členů Čupr holek a kluků na 10. 6. od 14,00 hodin. Pan Martin zajistil obsluhu – čep piva, kávu a zákusek, vodu s mátou a citronem, tyčinky a chipsy / věnoval sponzorsky účastníkům/, prodej alkohol. nápojů dle požadavku. Na jídlo jsme si zajistili z hospody Nový Dvůr řízek s bramborovou kaší. Mirek připravil počítač s promítáním našich vystoupení. Bavili jsme se, smáli, vyprávěli i zpívali až do pozdních večerních hodin. Akce stála za to.

 

Svatojánská noc 12.6.

Již počtvrté se konala u této příležitosti soutěž O nejlepší bábovku.  Všechny  soutěžní bábovky byly velmi chutné. Prvních 5. míst získaly naše důchodkyně:  1.místo už podruhé obhájila paní Marie Kořínková – čokoládová bábovka / 42 hlasů/.

2.místo získala paní Marie Kaliková

 3.místo Jana Kotalová

 4.místo Zdena Kořistková

 5.místo Marie Žáčková

Označení bábovek, rozkrájení, hlasy s lístečky a podobně zajistily – paní Vlasta Zemková, Anka Lišková a Jindra Václavíková.

 

Myslivecká střelnice 17.6.

Všichni naši důchodci, kteří se chtěli na krásnou novou mysliveckou střelnici podívat, vyrazili kolem 14.00 hodiny. Jana Kotalová, Rita Štecová , Jan Dohnal a Jan Mička zajistili svými auty svoz těch, kteří by ke střelnici / vzdálené od vesnice 1 km/ nedošli. Střelnice se skládá z části, kde se střílí na hliněné holuby a části, kde se střílí malorážkou na 50 m. Kdo si chtěl zastřílet – mohl. Střelbu zajistil předseda myslivců pan Luboš Kořistka. V krásné kryté části bylo posezení pro cca 50 lidí – vařila se káva a podávalo douzované cigáro, které nachystal opět náš hlavní kuchař Mirek Vybíral. Počasí nám přálo, takže část přijela auty, část na kolech a schopní jedinci přišli pěšky. Poseděli jsme a dobře se pobavili.