Březen - duben 2015

 

Zámek Kravaře – Bešeda u peřa

1.března 2015    

V zámku Kravaře ve Slezsku probíhala 1. března od 14,00 hodin „Bešeda u peřa“ – prostě posezení seniorů a seniorek. K občerstvení koláč a káva, v programu vystoupení hlavnického ochotnického souboru „Pajšl“ a našich členek tanečního souboru „ Čupr holky a kluci“. Celé vystoupení bylo pojato ve veselém duchu. Jana Kotalová program uváděla svým osobitým humorem, přednášela verše a spolu s Vlastou Zemkovou, Lidkou Matýskovou a Marií Žáčkovou předvedly asi stovce přítomných veselé taneční vystoupení „ Tři čuníci“. Hlavničtí účinkující se líbili.

 

MDŽ - klub důchodců v Hlavnici

6. března 2015  

V rámci březnového klubu předvedli naši tanečníci „ Ples Popelky“, který byl v premiéře zatančen na plese důchodců, a všichni členové klubu důchodců jej neviděli. Taneční vystoupení se líbilo.

Před rozdáváním dárků zatančili Čuprkluci taneční vystoupení ČMELÁČCI.

 

MDŽ v Deštné

7. března 2015 

V Deštné pokračují v zaběhnuté tradici – každoroční oslavy MDŽ pro všechny ženy v obci. V programu vystoupily děti ze školy, hudbu zajistil DJ a jednu část programu vyplnil náš soubor „ Čupr holek a kluků“ s tanečním vystoupením „ Babičko, nauč mě charleston“. Toto vtipné vystoupení má všude, kde jsme jej předváděli velký úspěch.

 

DUBEN

 Domov seniorů v Mnichově u Vrbna

29. dubna 2015

Na základě pozvání vedení Domova seniorů jsme v počtu 12-ti /10 žen a dva muži/ vyrazili do Mnichova u Vrbna. Zde si senioři zopakovali vzpomínky na mládí – 1. Máj. Přáli si, abychom předvedli vystoupení pionýrů. Dovedete si jistě představit 10 důchodcovských pionýrek v pionýrských krojích vedených pionýrem-důchodcem s pionýrskou standartou. Za zpěvu „ Beskyde, beskyde“ jsme nastoupili do půlkruhu. Jana přednesla slib pionýrů z roku 1950 a 1970. Poslední byl náš slib „Čupr holek a kluků“ z roku 2013/ tenkrát to bylo vystoupení k narozeninám/ v tomto znění:

„Slibuji přede všemi, že budu tančit, nacvičovat a žít podle zákonů tanečního souboru „Čupr holky a kluci“, abych byl/a/ dobrým členem/členkou/ klubu důchodců Hlavnice a svým vystupováním budu své obci dělat čest“.

Po slibu jsme zazpívali píseň „ Pionýři“ a 5 z nás předneslo báseň z padesátých let. Následovaly tanečky:  Pionýrský vlak, Forman, Hraj na balalajku, Labada, Dáme ručku sem a Kongo. Všem klientům Domova seniorů jsme se líbili a po malé svačince /před vystoupením - káva, chlebíček, sladká roláda, po vystoupení někteří -  opečený špekáček/ jsme vyrazili směrem k Hornímu Benešovu do hostince Na kukačce, kde jsme se občerstvili podle své chuti a pak již spěchali domů.