září - říjen 2015

 
 
Na ukončení  soutěže „Veterán relly“ dne 15. 9. , která probíhá vždy v Neplachovicích na zámku – prohlídka, převlékání aj.,také kavárna  a v zámeckém parku sezení diváků, hudba , vyhodnocení a program, jsme připravili v počtu 10-ti členů našeho souboru „ Čupr holky a kluci“  tři vstupy:  „Kominíci“  „Trnky brnky“ a „ Tři čuníci“. První dvě taneční vystoupení byla přivítána diváky velkým potleskem. Bohužel, počasí našim tanečníkům moc nepřeje. U vystoupení druhého tance začalo pršet a po skončení, když se podařilo doběhnout do zámku se strhla průtrž. Vítr lámal větve, které padaly kde se dalo / strhly i el. kabel/. Diváci se rozprchli a třetí vystoupení se již neuskutečnilo. Přesto nás místní pořadatelé obsloužili – domácí koláče, káva, douzované cigáro a minerálky či pivo jsme s chutí přijali. Pevně věříme, že snad v příštím roce se  počasí umoudří.
 
 

Bruntál 5.9.2015

Den sociálních služeb v Bruntále dne 5.9.

Již v 8,15 ve třech autech v počtu 10 účinkujících, k tomu předsedkyně klubu V. Zemková a foto J. Dohnal vyrazilo 8 čupr holek a 2 čupr kluci vystupovat na jevišti ve Společenském domě pro hosty, kteří navštíví nabídku sociálních služeb. V Bruntále nás rádi vidí a na naše vystoupení je vždy plno. Nejdříve jsme předvedli tanec „ Kominíci“ hned v 9,25 h.. Pak následovalo volno, které jsme vyplnili podle vlastního uvážení – větší část šla na prohlídku zámku v Bruntále a tři jsme vyjeli do Moravského Kočova na občerstvení. Druhé vystoupení „Holky z naší školky“ bylo ve  12. 30  hod. Během pobytu jsme dostali na občerstvení 2 chlebíčky, minerálky, tyčinky, kávu. Po skončení vystoupení jsme se přesunuli do restaurace Kukačka u Horního Benešova na oběd a pak – hurá do Hlavnice.

 
 

7.10. za Marii Mičolovou

Šest našich členek klubu důchodců navštívilo paní Marii Mičolovou, bývalou členku klubu v domově seniorů svaté Zdislavy v Opavě. Paní Mičolová byla členkou klubu od jeho vzniku v roce 1991. Pokud její zdraví dovolí, její vnuk ji vždy na klub do Hlavnice přiveze. Velmi pěkně jsme si popovídaly a navíc, naše starší důchodkyně poznaly, jak vypadá péče v domově.

 

18.10. let balónem

Jsme v obci měli velmi zajímavý zážitek. Něco funělo a hučelo, takže mnoho z nás vyšlo před dům a co jsme neviděli. Kousek za obcí se zvedal obrovský balón, kterým se proletěla naše členka Marie Žáčková. Rodina jí let zaplatila k jejím 78 narozeninám. Gratulujeme k titulu „Hraběnka Marie Žáčková z Milostovic“ – tam balón přistál.

 

24.10. řemeslné trhy

Za náš klub důchodců Vlasta Zemková a Jana Kotalová navštívily výstavu řemeslnických trhů na zámku v Dolních Životicích .

 

ZÁJEZD  DO  VRBNA

27.10.

Jan Dohnal připravil trasu zájezdu tak, abychom si všichni přišli na své. Vyjeli jsme z Hlavnice v 8,30 hod. v počtu 41 účastníků. Směr – Vrbno pod Pradědem. První zastávkou byla soukromá sklárna U JAKUBA v Mnichově – část Vrbna. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a pak již jen zírali. Ve sklárně pravolai dva skláři, vyráběli poháry ze zeleného skla, což je hlavní značka této sklárny. Sklárna se zaměřuje na historické sklo a objednávky jim přicházejí z celého světa  - Jižní Amerika, Hon-kong, Brusel a podobně. Poháry, které před námi vyráběli. Byly na objednávku z Polska. Nikdo z nás netušil, že než se sklář řemeslo naučí, uplyne nejméně 10 let a pak se musí stále zdokonalovat. Někteří z nás si zakoupily například poháry či vázičky. S nádherným zážitkem jsme odcházeli do autobusu. V kulturním domě Střecha ve Vrbně vystavují „Bezflinťáci“ – parta lidí s kamerami a fotoaparáty – fotografie z jejich pozorování zvířat / kamzíky, jeleny, srnce, tetřevy, krásy přírody a podobně. / Dva hlavní bezflinťáci pocházejí z naší obce Hlavnice – ing. Jiří Pecháček a ing. Milena Hamerská – oba jsou členy našeho klubu. Pan J. Pavelek se s nimi dohodl, že nám připraví i promítání videa z jejich pozorování v lesích. Nádherná výstava fotografií a hlavně videofilm / cca 15 minut/ nás chytil za srdce. Tolik zachycené krásy, tolik trpělivosti, aby to, co sami viděli, mohli předat dalším. S dojetím jsme opouštěli předváděcí místnost a dlouho se bavili o prožitých zážitcích. Na oběd jsme vyjeli směrem Moravský Kočov, kde jsme již několikrát byli a moc se nám tam líbilo. Jídlo si vybíral každý podle své chuti a pak jsme jeli domů.

Poděkování všech patří Janu Dohnalovi za připravený zájezd, jarku Pavelkovi za domluvené setkání s bezflinťáky a Jiřímu Pecháčkovi s Milenou Hamerskou za jejich nadšení a elán v této činnosti.

foto z výstavy Bezflinťáci

27.10.  Oslavy Dne vzniku samostatné československé republiky 

v naší obci se vždy konají v předvečer svátku. Od 16,00 hodin je otevřena v hale kulturního domu výstavka na téma „Podzimníčci“ , jsou vystaveny výrobky dětí s rodinami, či ve školní družině. V 17,00 hodin starosta na naší návsi před kulturním domem   přivítal občany / je nás tam i dost důchodců/, děti základní školy přednesly krátký program, pak projev starosty a závěrem zazněla státní hymna. Všichni účastníci pak v průvodu za státní vlajkou / nesenou malými hasiči/ prošli obcí. Děti měly lampiony.

28.10. návštěva v HOLOS centru

Na pozvání Mudr. Hrabánka – ředitele HOLOSU/ dlouhá léta s námi spolupracoval v Hlavnici/, ve složení -Vlasta Zemková, Jana Kotalová a Marie Žáčková- jsme navštívili výstavu výtvarných prací – obrazy vesnice Vlaštovičky v jejich kulturním domě. Krásně upravené prostředí / výstavy kronik a starých fotografií/, milé přivítání starostou obce i ředitele Holosu nás potěšilo. Zpestřením odpoledne byl i kulturní program – hra na harmoniku a fujary.  Na videonahrávce jsme viděly, jak se buduje sídlo Holosu za pomoci sponzorských darů a finančních injekcí EU či Opavy.