Listopad - prosinec 2015

 

Čupr holky a kluci – 3.12.2015

Pozvání na taneční vystoupení jsme dostali z klubu důchodců v Holasovicích. Zprostředkovala ho paní Anežka Schwanová a paní Vlasta telefonicky domluvila datum konání, počet účinkujících, čas, odvoz – prostě vše potřebné. Akce se uskutečnila dne 3. 12. v chovatelském areálu je poměrně dosti velký sál – přítomno bylo cca 115 důchodců z vesnic: Holasovice, Štemplovec, Kamenec a Loděnice. Starosta Holasovic zajistil převoz malým autobusem – tam i zpět. Vystoupili jsme s tancem „ Babičko, nauč mě charleston“ a „ Holky z naší školky“. 

Jana K. nás vtipně uvedla, zapojila všechny přítomné seniory k doplnění svého přivítání o další přídavná jména a tím rozproudila atmosféru. Tance se líbily, Jana ještě řekla několik svých vtipů a s Vlastou zahrály scénku „Dvě roby na lavce“.  Na občerstvení jsme dostali řízek, okurek, chléb, kávu, zákusky, koláče, víno i pivo. Všichni jsme byli spokojeni – domácí i my.

Čupr holky a kluci – 19. 12. 2015

Pan Milan Hrabánek – vedoucí občanského sdružení HOLOS, který je občanem Vlaštoviček a buduje tam krásný areál pro občanské sdružení, pořádal se svými přáteli v sále kulturního domu ve Vlaštovičkách „Vánoční jarmark“ doplněný kulturním programem. Pozval i nás z Hlavnice, abychom svým vystoupením přispěli k dobré vánoční náladě. Připravili jsme vystoupení „ Babičko, nauč mě charleston“ a „ Tři čuníci“. Obě taneční vystoupení měla u diváků úspěch. Program celé akce byl velmi dobře připravený a nesl se v nádherné vánoční atmosféře.

 

Různé

19.12. brigáda na hrabání listí

Je sice pravdou, že letos bylo listí méně, protože jej shraboval průběžně obecní pracovník, přesto se nás sešlo 20 a provedli jsme důkladné vyhrabání listí na místním hřbitově kolem kostela a parku před KD. Závěr brigády patřil společnému posezení u horkého čaje, či kávy, chlapi u piva.

 

Na mikulášskou nadílku a setkání s Mikulášem dne 5.12.  jsme napekli cukroví, které bylo připraveno během celého odpoledne na stolech v sále KD. Všem chutnalo.

 

Dne 10.12. Jana Kotalová  a Hanka Rozmanitová s části divadelního spolku Pajšl nás reprezentovaly na setkání důchodců v Kravařích ve Slezsku.

V tentýž den proběhla v sále našeho KD vánoční akademie dětí Z a MŠ Hlavnice, na kterou jsme byli také pozváni.

 

Dne 17.12. jsme byli pozváni vedoucí divadelního kroužku Sluníčko a vedoucí malých Šeherezád do sálu KD na veřejnou vánoční besídku. Opět jsme zpívali koledy a vystoupení dětí – opravdu stálo za to.

 

Dne 18.12. se zástupci našeho klubu zúčastnili vánočního vystoupení dětí ZŠ Litultovice. Program byl věnován důchodcům a dětem MŠ. Akce proběhla v areálu základní školy Litultovice. Velmi nás zaujala nádherná výstavka prací dětí na téma „ Naše lesy a příroda kolem nás“. Děkujeme paní ředitelce Daně Kalikové za pozvání a přejeme jí i celému sboru hodně takových krásných chvil nejen s dětmi, ale i s naší důchodcovskou veřejností.