Smažení vajec

V pátek 8. června jsme zopakovali tradiční akci smažení vajec. Opět jsme prolomili rekord v počtu smažených vajec. Letos jsme přinesli rovných 200 vajec. Práce s mícháním byla tak náročná, že nám dokonce pomohl i starosta Bc. Aleš Salibor.

Rekordní byl i počet našich důchodců = 45, kteří přišli do zámeckého parku posedět a pobavit se.

Dětský den

V neděli 10. června několik našich členek pomohlo při pořádání obecní akce k dětskému dni. 

Oslava narozenin u Dany

V sobotu 30. června zatančila pětice tanečnic naší cvičitelce na jejich oslavách narozenin tři čuníky.