Září 2012

Klub 

 

Na klubu důchodců jsme se sešli pátek 7. Září jako vždy v přisálí kulturního domu. Přivítání všech provedla Vlasta Zemková a společně jsme uctili minutou ticha památku zesnulého Josefa Lučného. Po malém občerstvení  velmi podrobnou zprávu o činnosti v obci podal starosta pan Aleš Salibor, následovaly různé body k projednání činnosti, či diskuse a pak již jsme připili na zdraví všem narozeným v červenci,srpnu a září. Paní Jana Kotalová – vedoucí naší obecní knihovny připravila zábavnou soutěž ve znalostech i dovednostech pro nás seniory, ale stejnou i pro děti navštěvující knihovnu a veřejné informační centrum /VIC/. Celá soutěž bude probíhat jednou měsíčně na klubech důchodců – soutěžit budou 4 družstva složena ze všech přítomných seniorů a v knihovně v centru VIC pak 4. družstva složená z dětí. První část soutěže jsou vědomostní otázky – je jich 5 a všichni ve družstvech společně hledali správnou odpověď. Pak již následuje soutěž v dovednostech – za družstva soutěžili vždy dva zástupci.

ČESKO senior, junior.doc (27 kB)

 

Musíme však podat informaci o výsledku prvního kola:

Česko senioři získali  86 bodů

Česko junioři získali  87 bodů

Věřte, zábava byla, také poučení a hlavně, bavili jsme se všichni.

Bruntál

 

Čupr holky  a kluci  tančili v Bruntále na akci nazvané Den sociálních služeb. Celkem se zúčastnilo 6 žen a 3 muži. Připravili jsme si taneční vystoupení nazvané naší vedoucí Mgr. Danou Kalikovou „ Babičko, nauč mě charleston“. Poprvé jsme tento vstup tančili na důchodcovském plese jako vždy s úspěchem.  Je dobře, že máme Danu – vedoucí nácviku a Vlastu – naši předsedkyni, navrhovatelku kostýmů i švadlenku těch kostýmů, ve kterých vystupujeme a které jsou svou nápaditostí vždy jedním z prvků úspěchu vystoupení. Ovšem sebelepší cvičitelka a švadlenka nezajistí úspěch bez úžasných našich seniorek a seniorů, kteří jsou ochotni zúčastňovat se nácviků, vystoupení, prostě dávají svůj volný čas a um ve prospěch svého aktivního seniorského života. Vždyť i v naší obci máme seniory, kteří i když se necítí být staří a chodit na naše kluby, nedělají nic, aby sami pro sebe a i ostatní něco udělali.

Věřte nebo ne, úspěch jsme opět měli a vystoupení provedli 2x. Po skončení jsme vyrazili směr restaurace „Na kukačce“ na dobrý oběd a pak hurá domů.

Říjen 2012

Jakartovice

 

Někdy člověk nechce věřit, že zvládneme tolik práce doma, akcí v klubu důchodců, či navíc ještě vystoupení mimo obec. Měsíc říjen jsme zahájili tanečním vstupem „ Babičko, nauč mě charleston“ na klubu důchodců v Jakartovicích.  Jako vždy nás přivítal potlesk a nadšené očekávání přítomných seniorů. 

Den otevřených dveří v knihovně

 

Dne 8. Října v naši místní obecní knihovně probíhal „Den otevřených dveří“, na kterém zástupci našich důchodců nesměli chybět. Přivítaly nás děti. V krásně upraveném veřejném informačním centru nás uvedly ke stolům, nabízely kávu, chlebíčky, závin a ukázaly nám svou kuchyňku – nově upravenou, kde samy pod vedením Jany Kotalové chystají pro hosty, ale i sebe různá občerstvení.  Poznali jsme, že centrum slouží nejen k práci s internetem, ale hlavně k setkávání dětí při různých besedách o knihách, soutěžím, hrám či výuce dovednosti.

Říjnový klub

Dne 12. října byl opět náš pravidelný klub důchodců v přísálí kulturního domu. Protože v tento den probíhaly volby do zastupitelstev krajů, většina přítomných seniorů toho využila a odvolila své vybrané volební strany. Na tento klub nám jeden z našich tanečníků – teprve 50-ti letý Miroslav Vybíral připravil báječné občerstvení – vařená uzená žebra. Nevím, jak kdo, ale tak úžasnou chuť uzeného masa s vůní kyselého zelí a jiných přísad nás naplnila uznáním za jeho kuchařské umění. Po skončení jsme ještě domů odnášeli vynikající zelnou polévku.  Po dobrém jídle zhodnotila předsedkyně Vlasta akce od posledního klubu, připili jsme si na zdraví narozených a Jana už nás opět rozdělila do 4 soutěžních družstev, abychom pokračovali v lítém souboji s naší mládeží /spíše dětmi/. Opět 5 otázek – šlo nám to dobře a pak dovednosti – například: postavit pyramidu z 10-ti kelímků / společně zastupují družstvo dva důchodci, jeden kelímky podává po jednom, druhý staví/, další dva nafukovali balonek a silou svých stisků rukou ho museli co nejrychleji prasknout. V třetí soutěži dovednosti jsme společně všichni členové družstev navlékali těstoviny na bužírku a nakonec zástupci družstev se zavázanýma očima připevňovali vemeno nakreslené krávě. Smíchu bylo dost a získali jsme 89 bodů.