Září - říjen 2017

 

26. října 2017

Dne 26.října – není to akce pořádaná klubem, ale jsme vždy jedni z těch, kteří nikdy nechybí -

PROBĚHLY V OBCI OSLAVY  u příležitosti státního svátku – Den vzniku samostatného československého státu. Před kulturním domem se sešlo snad půl vesnice/ děti s lampiony, dospělí/. V programu hovořil starosta obce a přednášely děti ZŠ Hlavnice. Většina přítomných občanů má problémy se státní hymnou – muži nesmeknou pokrývky hlavy, málokdo dává úctu svým postojem, baví se a nevnímají, že místní rozhlas už hymnu hraje. Snad se podaří vrátit zvyk z minulých let, kdy jsme zpívali hymnu živě. Průvod obcí se vydal tradičně směrem k hornímu konci po Velké straně, kolem hasičské zbrojnice zatočil na Malou stranu a u dolní požární nádrže opět směrem po Velké straně ke kulturnímu domu. V hale KD byla instalována nádherná výstavka „ Podzimníčků“ / připravila ZŠ Hlavnice/ a v sále čekalo na občany posezení s občerstvením / párek nebo klobáska, čaj či káva/.

13. října 2017

 
 

DEN SENIORŮ – pořádaný krajskou radou seniorů dne 1. října

Poprvé se v našem sále sešlo 250 seniorů z celého moravskoslezského kraje, aby společně oslavili svůj svátek. Již po celý týden probíhaly přípravné akce – zajištění upečení 500-ti koláčů, nasmažení řízků, upečení kuřecích stehýnek, zajištění zákusků, výroba jednohubek, chlebíčků, zakoupení pití a káv. Naše Čupr holky a kluci v upravené verzi pro jeviště nacvičovali veselé vystoupení „ Broučci na jarní louce“ a členové divadelního spolku Pajšl připravovali dvě scénky – Důchodci na poště a Uklizečka a pěvec.

Vedení z kraje přijelo jako první a mezi 13 – 14 hodinou dojížděly autobusy.

Halas přítomných zaplnil sál, ale náš zvukař Petr Hendrych dobře připravil ozvučení, takže všem, kteří na jevišti hovořili, bylo dobře rozumět. V programu mimo jiné – např. ocenění aktivních senoirů, klubů apod. vystoupily z hostů - taneční skupina žen s tancem „ Country“, „Krákorky“ z Vrchů s písněmi. Od 16 do 16,30 hodin patřil čas hlavnickému programu, který se velmi vydařil. Pak již byla volná zábava do 17 hodin a senioři se rozcházeli ke svým autobusům.

Před vystoupením Čupr holek a kluků a Pajšlu Jana Kotalová přítomné pozdravila svými veršíky:

Vážení hosté, přátelé milí, málo jste tady ještě utratili.

V hale je pivo, v bufetě káva, v přisálí štamprle a žádná tráva.

Bublinky honí se v ondrašovce, koláče volají – dej si, kdo chce

A my jsme pro vás i program připravili, věřte, že bychom vás rádi pobavili.

Kupte si řízek, anebo stehýnko, rumeček, zelenou s fernetem…

Lehýnko třískněte o stůl, vždyť svátek máte,

Už všichni Den seniorů oslavit znáte.

Až budeme mít všichni před sebou skleničku, dáme si živijó pomaličku

A rozšoupneme sál, jak se patří…

Důchodci k sobě vždycky patří.

 

Důchodcovské klání 27. 9. 2017

V pořadí již čtvrté připravili zástupci obce Dolní Životice.  Soutěžila družstva – Hlavnice ve složení: Jana a Jan Ondráčkovi, Drahomíra Jaroňová a Zdeňka Kořistková. Dále soutěžila družstva Litultovic, Jezdkovic a Jakartovic.  Mladý moderátor Ing. Matěj Novák velmi dobře řídil 6 soutěží – pantomima pohádky, poznej slova, jaká užívají mladí a my je už neznáme, slož píseň na danou melodii, najdi a sundej 10 kolíčku poslepu z muže, zapni na čas košili, poznej slova řečená náznakem. Umístění vyhodnotila tříčlenná porota.  Všechny přítomné mile překvapila velmi příjemná atmosféra, krásně upravená sokolovna – na stolech pro všechny koláče a káva.  Dechovka SDH z Dolních Životic vyhrávala mezi soutěžemi.

Umístění:   1. Místo:    Jakartovice a Hlavnice        získali stejný počet bodů

                     2. místo:    Litultovice

                     3. místo:    Jezdkovice

Další klání v příštím roce proběhne v Jezdkovicích.

Oslavy obce v Nových Lublicích

Dne 2.září

Na pozvání starosty obce Nové Lublice část naší taneční skupiny ve složení – Vlasta Zemková, Anka Lišková, Jana Kotalová, Dana Kaliková, Mirek Vybíral, Marie Střílková, Josef Střílka, Víťa Kořínek, Dana Pavelková, Jarek Pavelek – předvedli vystoupe- ní „Babičko, nauč mě charleston“, pak „ Tři prasátka“ a „ Country tanec“. Jana Kotalová všechny bavila v přestávkách na převlečení se z kostýmu do kostýmu. Velký úspěch sklidila písní složenou z 10-ti slov daných občany obce. Jako host se zapojila do vystoupení naše bývalá členka souboru

Hanka Rozmanitová, která nyní v Nových Lublicích bydlí. Z úspěchu jsme měli radost. Foto zajistil Jan Dohnal.