Září - říjen 2014

 

Hlavnice 30.září

navštívili naši vesnici důchodců z Kravař ve Slezsku. Přijeli v počtu 47 autobusem, prohlídli si nejdříve mlékárnu ZOD Hlavnice a pak již zírali. V hale KD je vítali Jan Rychta a Hedvika Kavanová panáčkem pálenky / sponzor Pavel Pchálek / a chlebem se solí. V sále byly připraveny na stolech koláče, které napekla paní Marie Kremzerová. Obsluhu měli – Rita Štecová, Květa Rychtová a  Marie Střílková. Vařily kávu a obsluhovaly hosty. Jana Kotalová řídila volnou zábavu, bavila hosty svým osobitým humorem. V programu vystoupily „Čupr holky a kluci „ se svou skladbou „Poupata“ a pak „ Babičko, nauč mě charleston“. Obě taneční vystoupení sklidila velký aplaus. Jana Kotalová seznámila přítomné s činností klubu, upozornila na kroniky vystavené v hale KD a poděkovala všem účinkujícím tanečníkům. Upozornila na to, že kostýmy šije paní Vlasta Zemková, tance nacvičuje Mgr. Dana Kaliková. Poprvé natáčel na kameru celý průběh pan Mgr. Jan Mudra – kameraman, director a producer pořadu o Hlavnici, který bude v televizi. Vedoucí kravařských důchodců paní Eva Peterková všem poděkovala za nádherné přivítání a program.

Bruntál 6. září

Každý rok, již několik let jsme zváni na „Den sociálních služeb“ do Bruntálu s nějakým vystoupením. Jeviště v jejich kulturním domě není nijak velké, takže naše vystoupení musí být pódiová a hlavně zábavná. Všichni však, kteří v Bruntále už vystupovali, konstatujeme, že atmosféra je tam výborná a dobře je vždy o nás postaráno. Je 6. září a my jsme opět v šatně a převlékáme se. První vystoupení v 9.25 jsme předvedli v počtu deseti mažoretek a název tance byl „Bílí rejtaři“. Na převlečení pro druhé vystoupení máme 5 minut a už jsme zase na jevišti. Pohybové vyjádření „Perníková chaloupka“ nemělo chybu. Místo Milana Matýska si zahrála Jeníčka Hanka Rozmanitová – byla úžasná. Strhla nás všechny k takovému výkonu, že pohádka měla najednou úžasné grády. Po vystoupení jsme si prohlídli všechny stánky –nechali si změřit tlak, tuky v krvi, ochutnali romské jídlo, zdravou výživu, dali si kávu a v 10.45 vyrazili na oběd do Moravského Kočova. Porce byly abnormálně velké, že po dobrém jídle a pivu se nám těžko vracelo do Bruntálu na druhé vystoupení. Ve 12.30 jsme opět na jevišti. Sál je již naplněn mnohem více, protože vystoupení seniorů z Hlavnice láká. Pořádný aplaus po skončení a rozdávání perníčků ježibabou a dědkem udělalo své. Kdekdo se chtěl s námi fotit. Prostě – jsme už liga!

Zájezd Dudince

 

Kravaře v Hlavnici 

30. září navštívili naši vesnici důchodců z Kravař ve Slezsku. Přijeli v počtu 47 autobusem, prohlídli si nejdříve mlékárnu ZOD Hlavnice a pak již zírali. V hale KD je vítali Jan Rychta a Hedvika Kavanová panáčkem pálenky / sponzor Pavel Pchálek / a chlebem se solí. V sále byly připraveny na stolech koláče, které napekla paní Marie Kremzerová. Obsluhu měli – Rita Štecová, Květa Rychtová a  Marie Střílková. Vařily kávu a obsluhovaly hosty. Jana Kotalová řídila volnou zábavu, bavila hosty svým osobitým humorem. V programu 2x  vystoupily „Čupr holky a kluci“. Obě taneční vystoupení sklidily velký aplaus. Jana Kotalová seznámila přítomné s činností klubu, upozornila na kroniky vystavené v hale KD a poděkovala všem účinkujícím tanečníkům. Upozornila na to, že kostýmy šije paní Vlasta Zemková, tance nacvičuje Mgr. Dana Kaliková. Poprvé natáčel na kameru celý průběh pan Mgr. Jan Mudra – kameraman, director a producent pořadu o Hlavnici, který bude v televizi. Vedoucí kravařských důchodců paní Eva Peterková všem poděkovala za nádherné přivítání a program.

 

1. důchodcovské klání

V Hlavnickém kulturním domě dne 17. 10. proběhlo 1. důchodcovské klání, které pro zástupce seniorů z okolních vesnic připravil hlavnický klub důchodců. Hlavničtí klání pořádali a proto se soutěží čtyřčlenných družstev z Litultovic, Jakartovic, Velkých Heraltic, Dolních Životic a členů v důchodu zemědělského družstva Hraničář Loděnice nemohli jako pořádající zúčastnit, ale zajistili ze svých řad kapitány družstev. Družstva si mohla vybrat svého kapitána a dát si přezdívku. Litultovice – Babylon vedl Jan Rychta, Jakartovice – Čtyřlístek Marie Světlíková, Dolní Životice - Sluníčko Josef Střílka, Velké Heraltice – Slunečnice Marie Kejdová a Hraničář Loděnice – Jezeďačky Josef Tesař.  V porotě hodnotila Marie Žáčková, Anežka Schwanová a Zdenka Kořistková. Asistentkou moderátorky k zápisu bodů byla Marie Kořínková. Celé klání zahájila moderátorka Jana Kotalová v 15.30 první soutěží – dvanáct vteřin a dost /cvičení paměti/, další soutěží byl odhad a navlékání dřevěných barevných kuliček, další věšení utěrek jednou rukou a čtvrtou byl rok v sadě jabloní / první soutěžící věšel papírové květy, druhý sundával, pak třetí věšel jablka a poslední sklízel/. Soutěže byly čtyři a hlavnický soubor „Čupr holky a kluci“ v přestávkách předvedl čtyři taneční vystoupení. Důchodců za zúčastněné obce se dostavilo dost, hlavnických – protože se akce konala doma bylo nejvíc, ale jakartovický „Čtyřlístek“ nastoupil ve stejných bílých tričkách označených čtyřlístkem v počtu 39 členů klubu, čímž překvapil všechny přítomné. O první místo se po vyhodnocení rozdělilo družstvo Hraničář Loděnice a Litultovice, druhý skončil „Čtyřlístek“ Jakartovice, třetí Dolní Životice a pak Velké Heraltice. Ceny k ocenění soutěžících, kapitánů a poroty předal nás starosta. Všichni přítomní se v sále dobře bavili a moderátorka navrhla, aby druhé kolo v příštím roce se odehrálo v Jakartovicích. Tak se i stane.

 

Výstava lidové tvořivosti v přisálí KD   17.10. – 28.10.2014

V rámci oslav 40. let trvání kulturního domu připravila Jana Kotalová v přisálí výstavu lidové tvořivosti.  Z našich členů klubu důchodců vystavovali: Ing. Jiří Pecháček, Marie Kořínková, Vlasta Zemková, Jana Kotalová, Zdenka Matýsková a  Jana Ondráčková. Součástí výstavy byly i kroniky Klubu důchodců za léta 2000 – 2013

 

Domov seniorů v Mnichově u Vrbna

24. října. Na požádání vedení Domova seniorů v Mnichově u Vrbna vystoupila část „Čupr holek a kluků“ na sociálním dni s tancem „ Trnky, brnky“ a „ Babičko, nauč mě charleston“. Jana Kotalová ještě svým osobitým humorem přítomné seniory pobavila.  Po skončení vystoupení jsme si dali občerstvení  „Na kukačce“.