Listopad - prosinec 2017

 

4. listopadu

Pořádal Svaz důchodců České republiky - pobočný spolek městská organizace  Ostrava 7. Ročník sportovně zábavného dne v tělocvičně TJ Sokol Pustkovec. Na tuto akci předsedkyně MOSDČR pozvala naše Čupr holky a kluky, aby předvedli svůj program alespoň na půl hodiny, než se připraví vyhodnocení sportovních soutěží. Přijelo nás do Pustkovce čtrnáct  třemi auty. Prvním vytoupením byl opět španělský tanec a pak „Broučci na jarní louce“. Než jsme se stačili převléknout, Jana Kotalová bavila přítomné svým humorem – verši a básničkami.

My jsme parta z Hlavnice, tešili se velice,

že tu, právě v Pustkovcu zatancujem důchodcům.

Kdo to tady pořádá? Svaz důchodců Ostrava!

A tak nyní pozor dejte, na tance se podívejte.

  

Naše vystoupení se moc líbilo. Jako pohoštění jsme dostali kávu a chlebíčky, nechyběla ani finanční odměna za cestovné a vystoupení.

Po skončení akce jsme pokračovali na Hrabyň – do naší známé restaurace u památníku, kde jsme chutně a dobře poobědvali. Večer jsme se přesunuli do malých Heraltic / dvě auta/ s vystoupením „ Babičko, nauč mě charleston“ pro čerstvého sedmdesátníka. Obě akce byly krásné, dobře jsme se bavili a věříme, že i těm, kteří nás sledovali jsme udělali radost.

 

V úterý 14. listopadu  - zahájení nacvičování

jsme zahájili nácvik na novou sezónu. Nejdříve je třeba oprášit vzpomínky na tanec „ U nás v Mexiku“, který předvedeme na obecním bále. Pak již budeme nacvičovat nové vystoupení „ Country tance“.

 

Dne 25. listopadu

Proběhl v sále kulturního domu první křesťanský silvestr pořádaný místní akční skupinou mladých farníků  pod záštitou pana faráře. V programu jsme vystoupili s velmi oblíbenými Broučky na jarní louce. Byla to velmi krásná akce a pevně věříme, že bude pořádaná i v dalších letech.