Leden - únor 2017

Dne 14. ledna pořádal kulturní výbor obce ve spolupráci se všemi zastupiteli již 26. Obecní bál. V programu vystoupil náš taneční soubor „ Čupr holky a kluci“ s tanečním vystoupením „Čas je nám jen půjčený“. Všem přítomným se tanec líbil. Kdo někdy nacvičoval taneční vystoupení ví, že právě uvedený tanec jsme tančili na našem plese v roce 2016, a že není nic jednoduchého být zase o rok starší, oprašovat své mozkové závity např. Jak jsme to tančili? Pamatuje si to někdo? Máme vůbec nahrávku? A většinou se pak divíme – vše k plné spokojenosti hostů zvládneme a máme úspěch. A to nám členům našeho tanečního souboru dělá dobře.

 

Dne 27. ledna pořádal hlavnický klub důchodců svůj již devatenáctý ples. Od roku 2000 připravovali naši senioři taneční vystoupení pro zpestření plesů. Toto se dařilo rok roku lépe, což deklarují velmi pochvalné výroky hostů nejen na celý průběh plesu – obsluhu, občerstvení aj., ale také hlavně na výborná taneční vystoupení.

„Jak se žije v Mexiku“ – tak zněl název prvního vystoupení „ Čupr holek a kluků“, kteří ve složení 12-ti páru zatančili v nádherných kostýmech navržených a ušitých paní Vlastou Zemkovou různé taneční kreace vymyšlené Mgr. Danou Kalikovou.

Již několik let je druhé taneční vystoupení postavené na humoru a často pohádce. Letos velmi pěkně vyzněla pohádka „ O perníkové chaloupce“.

Ples navštívilo kolem 200 hostů. Mnoho z nich přineslo i cenu do tomboly. K tanci i poslechu hrálo Duo Müller – letos to spíše bylo Trio, ale hráli výborně.

Výbor klubu důchodců děkuje těm, kteří ještě nejsou v důchodcovském věku, a přesto již několik let se na pořádání plesu podílí::pp. Marcele  a Nikole Hendrychové za dobře obsluhovaný bar, pp. Naděždě Matějkové, Zdeňce Ochranové, Jiřině Macákové, Monice Králové a Romaně Ondráčkové za provoz bufetu, Pavlu Macákovi a Petru Hendrychovi za čep piva, p. Marii Kremzerové za napečení koláčů , Petře Jaroňové za výborné zákusky, p. Aleně Nezmarové za bezvadné minichlebíčky a Miroslavu Vybíralovi za fantastický guláš. Velké poděkování patří členům klubu důchodců, kteří se na celé přípravě a průběhu plesu podíleli. Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří se přispěli do krásné tomboly. Dne 26.ledna 2018 budeme pořádat již dvacátý důchodcovský ples.

Ples včelařů

Dne 4. února již tradičně pořádali svůj ples Včelaři. Je pro ně již neodmyslitelné, aby byl jejich ples bez našeho vystoupení. Bohužel, naše taneční řady postihla velká ztráta. Taneční pár – Dáša a Pavel Dobrušovi – s námi vystupují a jezdí na nácviky pěknou řádku let. Na našem plese oba bez problémů tančili, ale na zkoušku v úterý 31. 1. 2017 se Pavel omluvil – měl teplotu. Ve středu 1. 2. 2017 zemřel. Co se stalo? Proč? Vždyť měl teprve 66 let. Zatím přesně nevíme, ale nebylo jednoduché tančit na včelařském plese nacvičenou sestavu „ Jak se žije v Mexiku“ bez nějakého párů. Chyběli nám a naše nálada na vystoupení také nebyla optimální. Všichni do jednoho jsme se rozhodli, že oba tance, které jsme předváděli na našem plese, budeme hostům na včelařském plese tančit tak, aby byl Pavel na nás hrdý. Myslíme si, že se nám to povedlo.

Video: Perníková chaloupka youtu.be/Z9pUEp-D7m4

Jak se žije v Mexiku www.youtube.com/edit?o=U&video_id=TgmvJ2NYf2g

 

Na snímku je pár Dáša a Pavel Dobrušovi – vlevo – na našem plese důchodců