Březen duben 2013

 

8. března MDŽ MLADECKO

V pátek 8. března pro nás přijel starosta Karel Seidler, aby nás odvezlo do Mladecka. Ve velmi pěkné atmosféře jsme zatančili na akci oslav svátku žen. Do prvního vystoupení nazvané "Babičko nauč mě charleston" se zapojily také ženy z Mladecka a za zpěvu "To vám je teda mládež" tančily spolu s námi.

Druhé vystoupení "Tři prasátka" také sklidilo velký potlesk.

 

Cimbálovka ke Dni žen v Hlavnici

 

V pátek 15. března se sešel klub důchodců, aby oslavil svátek nazvaný Den žen. Na svou akci pozvali všechny, kteří se podíleli na přípravě i na únorovém plese. Pro všechy ženy si připravili naši ČUPRHOŠI překvapení, zazpívali píseň o dovolené a předvedli pantomimu "Zdravé cvičení v bazénu", které prožívali na dovolené. Sklidili bouřlivý potlesk a obrovské gratulace všech přítomných. Poté tanečníci rozdali všem přítomným malý dáreček. K tanci a poslechu hrála cimbálovka z jižní Moravy, kterou sponzorovali místní podnikatelé (Lhotský, Nowický a další). 

Rej čarodějnic

Již tradičně se zapojujeme do reje čarodějnic. Letos jsme se v parku sešli 26. dubna 2013 

FOTO: hlavniceklub.rajce.idnes.cz/Den_carodejnic_26.4.2013/