LISTOPAD 2015

Klub důchodců dne 6. 11. 2015

Mnohý důchodce v obci se těší na pravidelná setkání klubu důchodců v přísálí kulturního domu naší obce. Tradičně začíná ve 14 hodin, ale již od 13 hodiny začíná být rušno. V bufetu se chystá občerstvení – nově v letošním roce jsou ustavené služby těch, kteří se starají o naše bříška a spokojenost. Vedením bufetu byla pověřena paní Rita Stecová a můžeme říci odpovědně – umí to. Předsedkyně paní Vlasta zahajuje klub, seznamuje přítomné s tím, co se udělalo, co nás čeká. Doplňuje ji starosta obce a Jana Kotalová. Pak již se dovídáme, kdo se v listopadu narodil a nastává chvíle přípitku. Povídáme si, posloucháme moudra, která Jana připravila a odpoledne probíhá v klidu a pohodě. Na tomto klubu jsme měli možnost si koupi glycerinová mýdla s 25% kozího mléka z kozí farmy ve Starých Heřmínovech.