Říjen - listopad - prosinec 2017

 

DEN SENIORŮ – pořádaný krajskou radou seniorů dne 1. října

Poprvé se v našem sále sešlo 250 seniorů z celého moravskoslezského kraje, aby společně oslavili svůj svátek. Již po celý týden probíhaly přípravné akce – zajištění upečení 500-ti koláčů, nasmažení řízků, upečení kuřecích stehýnek, zajištění zákusků, výroba jednohubek, chlebíčků, zakoupení pití a káv. Naše Čupr holky a kluci v upravené verzi pro jeviště nacvičovali veselé vystoupení „ Broučci na jarní louce“ a členové divadelního spolku Pajšl připravovali dvě scénky – Důchodci na poště a Uklizečka a pěvec.

Vedení z kraje přijelo jako první a mezi 13 – 14 hodinou dojížděly autobusy.

Halas přítomných zaplnil sál, ale náš zvukař Petr Hendrych dobře připravil ozvučení, takže všem, kteří na jevišti hovořili, bylo dobře rozumět. V programu mimo jiné – např. ocenění aktivních senoirů, klubů apod. vystoupily z hostů - taneční skupina žen s tancem „ Country“, „Krákorky“ z Vrchů s písněmi. Od 16 do 16,30 hodin patřil čas hlavnickému programu, který se velmi vydařil. Pak již byla volná zábava do 17 hodin a senioři se rozcházeli ke svým autobusům.

Před vystoupením Čupr holek a kluků a Pajšlu Jana Kotalová přítomné pozdravila svými veršíky:

Vážení hosté, přátelé milí, málo jste tady ještě utratili.

V hale je pivo, v bufetě káva, v přisálí štamprle a žádná tráva.

Bublinky honí se v ondrašovce, koláče volají – dej si, kdo chce

A my jsme pro vás i program připravili, věřte, že bychom vás rádi pobavili.

Kupte si řízek, anebo stehýnko, rumeček, zelenou s fernetem…

Lehýnko třískněte o stůl, vždyť svátek máte,

Už všichni Den seniorů oslavit znáte.

Až budeme mít všichni před sebou skleničku, dáme si živijó pomaličku

A rozšoupneme sál, jak se patří…

Důchodci k sobě vždycky patří.

Dne 20. října 2017

jsme opět v přísálí kulturního domu prožili příjemné odpoledne. Starosta obce nás seznámil s činností obce, co se udělalo, s čím se ještě počítá do konce roku a co nás čeká v roce příštím. Není toho málo. Jana Kotalová seznámila všechny s průběhem důchodcovského klání, kdo se podílel na krajské akci „ Seniorské setkání“ a jak jsme reprezentovali klub i obec na přehlídce seniorských souborů tanců a písní ve Frýdku-Místku. Předsedkyně Vlasta vyzvala přítomné k minutě ticha za zesnulé členky, připili jsme narozeným v říjnu a schválili přijetí Mirka Vybírala za čestného člena klubu. Pak již následovala volná zábava. K občerstvení jsme měli tenké párky, kávu a kremku. Sešlo se nás 43. Do tomboly členové přinesli ceny a proběhlo losování. Kdo vyhrál, měl jako vždy radost, kdo ne, může se těšit napříště.

 

Dne 10. listopadu

Protože náš klub obec odměnila navýšením rozpočtu klubu o 3.000,- Kč, mohli jsme si trochu vyhodit z kopýtka. Mirek Vybíral navařil plný hrnec vynikajícího guláše, který jsme snědli, jak se říká „ na posezení“. Předsedkyně klubu Vlasta předala zahajovací slovo místostarostce  p. Aleně Nezmarové, která nás seznámila s děkovacím dopisem  p. Anny Pinterové – předsedkyně městské organizace svazu důchodců Ostrava. Poděkování patřilo členům Čupr holek a kluků, kteří vystoupili se svým tanečním uměním na 7. Ročníku sportovně zábavného dne pro členy a příznivce MO SD ČR p.s. Ostrava. Pak již hovořila o tom, co ještě je třeba v příštím období v obci udělat. Vyčlenila si čas i na dotazy našich důchodců. Jana Kotalová seznámila všechny přítomné s průběhem vystoupení v Ostravě-Pustkovci, s tanečním vystoupením čupr kluků a holek v Malých Heralticích, a dalšími kulturními akcemi v obci, které se týkají i nás. Vlasta Zemková informovala o možnosti vystoupení našeho souboru na křesťanském silvestru 25/11 v sále KD. Následoval přípitek oslavencům narozenin v listopadu a hlavní slavnostní akt: předání certifikátu p. Miroslavu Vybíralovi – přijetí za čestného člena klubu. Další popřání patřilo manželům Zítkovým, kteří oslavili diamantovou svatbu. Jana Kotalová přednesla přání a paní Zítková předala členům vynikající koláče. Tyto v nás zmizely u kávy dohromady s kremkou. Odpoledne se vydařilo.

4. listopadu

Pořádal Svaz důchodců České republiky - pobočný spolek městská organizace  Ostrava 7. Ročník sportovně zábavného dne v tělocvičně TJ Sokol Pustkovec. Na tuto akci předsedkyně MOSDČR pozvala naše Čupr holky a kluky, aby předvedli svůj program alespoň na půl hodiny, než se připraví vyhodnocení sportovních soutěží. Přijelo nás do Pustkovce čtrnáct  třemi auty. Prvním vytoupením byl opět španělský tanec a pak „Broučci na jarní louce“. Než jsme se stačili převléknout, Jana Kotalová bavila přítomné svým humorem – verši a básničkami.

My jsme parta z Hlavnice, tešili se velice,

že tu, právě v Pustkovcu zatancujem důchodcům.

Kdo to tady pořádá? Svaz důchodců Ostrava!

A tak nyní pozor dejte, na tance se podívejte.

  

Naše vystoupení se moc líbilo. Jako pohoštění jsme dostali kávu a chlebíčky, nechyběla ani finanční odměna za cestovné a vystoupení.

Po skončení akce jsme pokračovali na Hrabyň – do naší známé restaurace u památníku, kde jsme chutně a dobře poobědvali. Večer jsme se přesunuli do malých Heraltic / dvě auta/ s vystoupením „ Babičko, nauč mě charleston“ pro čerstvého sedmdesátníka. Obě akce byly krásné, dobře jsme se bavili a věříme, že i těm, kteří nás sledovali jsme udělali radost.

 

V úterý 14. listopadu  - zahájení nacvičování

jsme zahájili nácvik na novou sezónu. Nejdříve je třeba oprášit vzpomínky na tanec „ U nás v Mexiku“, který předvedeme na obecním bále. Pak již budeme nacvičovat nové vystoupení „ Country tance“.

 

Dne 25. listopadu

Proběhl v sále kulturního domu první křesťanský silvestr pořádaný místní akční skupinou mladých farníků  pod záštitou pana faráře. V programu jsme vystoupili s velmi oblíbenými Broučky na jarní louce. Byla to velmi krásná akce a pevně věříme, že bude pořádaná i v dalších letech.