Červenec - srpen - září 2017

Kružberk

Dne 15. července

Na pozvání starosty obce Kružberk připravilo 12 členů Čupr holek a kluků vystoupení u příležitosti oslav „Den obce“. Předvedli tance: Holky z naší školky, Kominíci , Trnky, brnky a Broučci na jarní louce. Jako host se zapojila v roli květinky na louce Hanka Rozmanitová a foto zajistil Jan Dohnal.

Oslava v řeznictví

Dne 26. srpna

Na oslavách šedesátin vystoupilo 12 členů Čupr holek a kluků s tanečky: Trnky brnky a Tři prasátka.

Nové Lublice

Dne 2.září

Na pozvání starosty obce Nové Lublice část naší taneční skupiny ve složení – Vlasta Zemková, Anka Lišková, Jana Kotalová, Dana Kaliková, Mirek Vybíral, Marie Střílková, Josef Střílka, Víťa Kořínek, Dana Pavelková, Jarek Pavelek – předvedli vystoupe- ní „Babičko, nauč mě charleston“, pak „ Tři prasátka“ a „ Country tanec“. Jana Kotalová všechny bavila v přestávkách na převlečení se z kostýmu do kostýmu. Velký úspěch sklidila písní složenou z 10-ti slov daných občany obce. Jako host se zapojila do vystoupení naše bývalá členka souboru Hanka Rozmanitová, která nyní v Nových Lublicích bydlí. Z úspěchu jsme měli radost. Foto zajistil Jan Dohnal.